Wsparcie dla sektorów wina oraz owoców i warzyw

Przyjęte środki dla sektora wina obejmują zwiększenie wsparcia na narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak ubezpieczenie zbiorów i fundusze wspólnego inwestowania, oraz przedłużenie do 15 października 2022 r. już funkcjonujących środków zwiększających elastyczność. W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku.

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział: Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, stanowiły w tym roku szczególne wyzwanie dla sektora wina, owoców i warzyw. Nastąpiły one po roku 2020, który już był skomplikowany ze względu na kryzys związany z COVID-19. Te tak bardzo potrzebne środki wsparcia pomogą producentom w całej UE w tym trudnym okresie, w uzupełnieniu do środków zaproponowanych już w 2020 r. i przedłużonych na rok 2021.

Nadzwyczajne środki dotyczące wina są następujące:

  • Kraje UE mogą zmieniać swoje krajowe programy wsparcia w dowolnym momencie – dotychczas można było to robić tylko dwa razy w roku (odpowiednio do 1 marca i 30 czerwca każdego roku).
  • W odniesieniu do działań promocyjnych i informacyjnych, restrukturyzacji i przekształcania winnic, zielonych zbiorów oraz inwestycji przedłuża się możliwość przyznania większego wkładu z budżetu UE do 15 października 2022 r.
  • Do 15 października 2022 r. zwiększono wkład z budżetu UE na ubezpieczenie zbiorów z 70 do 80 proc.
  • Podwojono wsparcie UE na pokrycie kosztów tworzenia funduszy wspólnego inwestowania: z 10, 8 i 4 proc. w pierwszym, drugim i trzecim roku jego wdrażania do – odpowiednio – 20, 16 i 8 proc.
  • Przedłużono do 15 października 2022 r. obowiązywanie mechanizmów elastyczności w odniesieniu do środków programu dotyczącego wina.

W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie UE dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku, nawet jeżeli wartość ta w bieżącym roku jest niższa. Rekompensata ta będzie oferowana w przypadku, gdy zmniejszenie produkcji będzie spowodowane klęskami żywiołowymi, zjawiskami klimatycznymi, chorobami roślin lub inwazjami szkodników, będącymi poza kontrolą organizacji producentów, i produkcja ta będzie co najmniej o 35 proc. mniejsza niż w roku poprzednim. Ponadto, jeżeli producenci udowodnią, że wprowadzili środki zapobiegające przyczynom zmniejszenia produkcji, wartość produkcji na potrzeby obliczenia wsparcia będzie taka sama jak w roku poprzednim.

Kontekst

Ze względu na bezprecedensowe wyzwania spowodowane pandemią COVID-19 w maju 2020 r. przyjęto pierwszy pakiet środków. Środki te zostały uzupełnione drugim pakietem dotyczącym sektora wina przyjętym w lipcu 2020 r.

W ramach pakietu przyjęto dziś zestaw środków w drodze aktów wykonawczych. Jeśli chodzi o akty delegowane, będą one musiały zostać przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na dwumiesięczny okres kontroli.

Więcej informacji:

Centrum monitorowania rynku wina

Centrum monitorowania rynku owoców i warzyw