Wolontariat sposobem na rozwój!
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Gdańsk zaprasza na Seminarium poświęcone tematyce Europejskiego Roku Wolontariatu oraz różnorodności form wolontariatu.

 

Seminarium odbędzie się 29 marca 2011r. w siedzibie Punktu Europe Direct Gdańsk
i Stowarzyszenie Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 7 w Gdańsku.

 

W PROGRAMIE SEMINARIUM:

– wystąpienie przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na temat Europejskiego Roku Wolontariatu (idea, cele, działania
w Polsce)

– rozmowa o wolontariacie w regionie (Regionalne Centrum Wolon-tariatu w Gdańsku)

– regionalna praktyka – wystąpienie przedstawiciela Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

– wystąpienia organizacji zajmujących się wolontariatem (Wolontariat Europejski, Salezjański Wolontariat Misyjny)

– warsztaty

 

Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres
e-mail: europedirectgdansk@morena.org.pl lub zgłoszenie się telefonicznie pod numerem telefonu 58 3 444 111.

Plakat Seminarium (pdf)
Program Seminarium (doc)