Wody w europejskich kąpieliskach pozostają bezpieczne
Two paddle boarders are visible on a lake behind some trees

Przed sezonem letnim cieszy fakt, że w 2023 r. zdecydowana większość – 85,4 proc. – europejskich kąpielisk spełniła najbardziej rygorystyczne unijne „doskonałe” normy jakości. Wynika to z rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, opublikowanego dziś przez Europejską Agencję Środowiska wraz z Komisją.

W sprawozdaniu skupiono się na bezpieczeństwie kąpieli poprzez monitorowanie bakterii, które mogą powodować poważne choroby u ludzi, nie na ogólnej jakości wody. Podczas gdy zdecydowana większość kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości, prawie wszystkie – 96 proc. – oficjalnie zidentyfikowane kąpieliska w UE spełniają co najmniej minimalne normy jakości.  Zaledwie 1,5 proc. – 321 z 22 081 kąpielisk – uzyskało ocenę „niedostateczną”, co oznacza, że stwarzają one zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.

Mimo to, chociaż większość wód w europejskich kąpieliskach jest w doskonałym stanie z punktu widzenia bakteriologicznego, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych jest nadal znaczne i może ulec pogorszeniu w związku ze zmieniającym się klimatem. Kluczowe znaczenie w nadchodzących latach będzie miało zwiększenie odporności wód dla dobra ludzi i środowiska.

Dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach, która pomaga poprawić jakość wody od czasu jej wprowadzenia w 2006 r., jest jednym z kilku aktów prawnych UE, które chronią wodę. Przepisy UE dotyczące wody mają na celu zapewnienie wszystkim Europejczykom dostępu do dobrej jakości i wystarczającej ilości wody oraz zagwarantowanie dobrego stanu wszystkich zbiorników wodnych w całej Europie. Centralnym elementem jest ramowa dyrektywa wodna, która od 2000 r. stanowi główny akt prawny dotyczący ochrony wód w UE.

Dodatkowe informacje

Ocena jakości wody w kąpieliskach w 2023 r., w tym zestawienie informacji dotyczących poszczególnych krajów i interaktywna mapa

Przepisy UE dotyczące jakości wody w kąpieliskach 

Przepisy UE dotyczące wody

Komunikat prasowy: Wody w kąpieliskach w Europie pozostają bezpieczne

Europejska Agencja Środowiska: Jakość wody w kąpieliskach