Wirtualne nauczanie
– eTwinning jest znakomitym projektem edukacyjnym, który ma ogromny potencjał pozwalający na pokonywanie barier. Kontakty między szkołami, w których nawiązaniu pomogliśmy, przynoszą niezwykłe korzyści wszystkim zaangażowanym; eTwinning daje im swobodę opracowywania kreatywnych i międzykulturowych projektów edukacyjnych, jednocześnie zachęcając dzieci do rozwijania swoich umiejętności informatycznych. Za pośrednictwem programu eTwinning Plus przenosimy tę sieć na nowy poziom – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

eTwinning Plus to projekt pilotażowy, zapoczątkowany jako element unijnej polityki sąsiedztwa, funkcjonującej w ramach partnerstwa wschodniego platformy „kontaktów między ludźmi”, której celem jest pogłębienie dialogu z partnerami wschodnimi. Komisja planuje stopniowo rozszerzać projekt, tak aby objął państwa południowego sąsiedztwa, rozpoczynając od Tunezji. Na początku platforma eTwinning Plus będzie dostępna w języku angielskim i rosyjskim, które będą jej językami głównymi; na późniejszym etapie wprowadzony ma zostać język francuski i arabski. Platforma będzie służyć uczniom i nauczycielom jako miejsce spotkań pozwalające na wymianę myśli; ponadto umożliwi ona szkołom wyszukiwanie partnerów dla wspólnych projektów.

Komisarz Štefan Füle, odpowiedzialny za politykę rozszerzenia i europejską politykę sąsiedztwa powiedział: – Zwiększone zaangażowanie UE w edukację, szkolnictwo wyższe oraz szkolenia zawodowe pomoże krajom partnerskim, a zwłaszcza ludziom młodym, lepiej przygotować się na wyzwania gospodarcze i społeczne występujące w naszym sąsiedztwie.

Aby pomóc w utworzeniu sieci, powołano partnerskie agencje wsparcia we wszystkich zaangażowanych państwach. Agencje te będą promować program eTwinning Plus na szczeblu krajowym, zapewniać spełnianie potrzeb szkół w ramach programu i organizować szkolenia dla nauczycieli. Agencje będą wybierać szkoły uczestniczące w programie, kierując się takimi kryteriami jak wyposażenie komputerowe i znajomość języków obcych. Dopilnują, aby udział w programie brały szkoły z obszarów miejskich i wiejskich, a także dzieci z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych.

Budżet przeznaczony na eTwinning Plus wynosi 834 000 euro: około połowa tej sumy zostanie zainwestowana w opracowanie nowej platformy internetowej i prace koordynacyjne; pozostała suma zostanie przeznaczona na współfinansowanie partnerskich agencji wsparcia. Przydział środków w podziale na kraje wygląda następująco: Armenia 64 000 euro, Azerbejdżan 80 000 euro, Gruzja 64 000 euro, Mołdawia 80 000 euro oraz Ukraina 96 000 euro.

źródło i więcej informacji: Link