Wino ekologiczne z Unii
W ramach Stałego Komitetu ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF) przyjęto nowe przepisy dotyczące wina ekologicznego, które w nadchodzących tygodniach zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Dzięki nowemu rozporządzeniu, które będzie stosowane począwszy od winobrania w 2012 r. producenci wina ekologicznego będą mogli umieszczać określenie „wino ekologiczne” na swoich etykietach. Na etykiecie musi się znaleźć również unijne logo produkcji ekologicznej oraz numer kodu jednostki certyfikującej. Etykieta musi ponadto być zgodna z innymi przepisami dotyczącymi oznakowania wina. Mimo iż istnieją już przepisy dotyczące „wina z winogron ekologicznych”, nie obejmują one praktyk enologicznych, to znaczy całego procesu produkcji, od winogron do wina. Produkcja wina jest jedynym sektorem, który nie jest jeszcze w pełni objęty przepisami UE dotyczącymi norm rolnictwa ekologicznego ustanowionymi rozporządzeniem nr 834/2007 Link. Po głosowaniu w ramach Stałego Komitetu ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF), komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloș, powiedział: Cieszę się, że udało nam się w końcu osiągnąć porozumienie w tej kwestii, gdyż ustanowienie jednolitych przepisów gwarantujących konsumentom jasną ofertę miało ogromne znaczenie. Konsumenci interesują się coraz bardziej produktami ekologicznymi, dlatego też z satysfakcją przyjmuję ustanowienie przepisów, które wyraźnie rozróżniają wino konwencjonalne od wina ekologicznego, podobnie jak dzieje się to w przypadku innych produktów ekologicznych. Konsumenci mogą zatem od tej chwili mieć pewność, że każde „wino ekologiczne” zostało wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi przepisami. Dzięki nowym przepisom poprawi się przejrzystość prawna, a konsumentom będzie łatwiej rozpoznać produkt. Ułatwi to nie tylko funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale również wzmocni pozycję unijnych win ekologicznych na arenie międzynarodowej, jako że wiele innych państw produkujących wino (USA, Chile, Australia i Republika Południowej Afryki) ustanowiło już normy dla wina ekologicznego. Dzięki temu aktowi prawnemu normy dla unijnego rolnictwa ekologicznego są teraz kompletne i obejmują wszystkie produkty rolne. Nowe rozporządzenie określa zbiór praktyk enologicznych i substancji dopuszczonych w produkcji wina ekologicznego, zdefiniowanych w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku wina (rozporządzenie(WE) nr 606/2009 Link ). I tak na przykład kwas sorbowy i odsiarczanie będą zakazane, a poziom siarczynów w winie ekologicznym będzie musiał być co najmniej o 30-50 mg na litr niższy niż w winie konwencjonalnym (w zależności od resztkowej zawartości cukru). Oprócz tego zbioru przepisów szczegółowych obowiązywać będą również ogólne przepisy z zakresu praktyk enologicznych określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynku wina. Poza stosowaniem tych praktyk enologicznych wino ekologiczne musi oczywiście być produkowane z winogron uprawianych ekologicznie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 Link. Kontekst Nie istnieją ani przepisy UE, ani definicja „wina ekologicznego”. Certyfikowane jako ekologiczne mogą być jedynie winogrona. Obecnie dozwolony jest wyłącznie zapis „wino z winogron ekologicznych”. W planie działań na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego z 2004 r. Komisja zobowiązała się do ustanowienia szczegółowych przepisów z zakresu produkcji ekologicznej dla całego rolnictwa, w tym produkcji wina. W związku z tym, w ramach szóstego programu ramowego finansowano projekt badawczy „ORWINE”. W oparciu o wyniki tego projektu, w czerwcu 2009 r., najpierw na forum Stałego Komitetu ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF) przedstawiono wnioski ustawodawcze w sprawie zdefiniowania wina ekologicznego, które utknęły jednak w martwym punkcie, po czym zostały wycofane w czerwcu 2010 r. Prace wszczęto ponownie w 2011 r. i projekt wniosków uzyskał pozytywną opinię SCOF w dniu 8 lutego 2012 r.