Wino bez bólu głowy
Dwutlenek siarki (SO2), oznakowany jako E220 na opakowaniach żywności, jest stosowany jako środek konserwujący niektóre suszone owoce oraz jako substancja przeciwdrobnoustrojowa i przeciwutleniająca w produkcji wina.

Naukowcy uczestniczący w finansowanym przez Unię Europejską projekcie „so2say”, prowadzonym przez TTZ Bremerhaven w Niemczech – niekomercyjny ośrodek badawczo-wdrożeniowy, uważają, że prawdopodobnie odkryli połączenie dwóch wyciągów, które można stosować zamiast SO2. Oba wyciągi występują naturalnie w winie. Zdaniem naukowców może to zmniejszyć zawartość SO2 na przykład w winie o ponad 95 proc.

Wino zawierające nowy dodatek zostało już poddane degustacji w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech i oceniono je na równi z winem zawierającymi siarkę. Kolejna partię zabutelkowano w maju 2012 r. Zostanie ona otwarta w ramach projektu w styczniu 2013 r. przez dziewięciu członków konsorcjum. Dalsze badania będą przeprowadzone cztery miesiące później. Jeżeli badania dadzą pozytywne wyniki, oceniona zostanie techniczna wykonalność tego nowego wyciągu i będzie można rozpocząć procedurę dopuszczenia go do obrotu.

Kontekst

Główną zaletą SO2 jest jego działanie przeciwutleniające połączone ze zdolnością do hamowania brązowienia enzymatycznego produktów żywnościowych, widocznego na przykład na świeżo pokrojonych jabłkach. Ponadto dwutlenek siarki działa jako konserwant, zapobiegając rozwojowi drobnoustrojów. Znacznie zmniejsza on jednak przyswajanie witaminy B1. Ograniczone przyswajanie tej witaminy może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, np. przewlekłego bólu głowy oraz czasowej utraty pamięci. Na szczególne ryzyko narażone są osoby cierpiące na astmę. Dawka poniżej 10 mg siarczynu może wystarczyć do wywołania u takich osób ataku astmy.

Całkowity budżet tego trzyletniego projektu, który rozpoczął się w czerwcu 2009 r., wynosi łącznie 4,1 mln euro, z czego 3 mln pochodzą ze środków siódmego programu ramowego UE na rzecz badań i rozwoju technologicznego (FP7). Dziewięcioma członkami projektu są: TTZ-Bremerhaven, Uniwersytet Boński i Meyer Gemüsebearbeitung GmbH w Niemczech, Uniwersytet w Wageningen i Frutarom Netherlands BV w Holandii, organizacja badawcza w sektorze spożywczym Campden BRI z Wielkiej Brytanii oraz Biurko Gorri – producent win, Tecnalia – przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe i Ekolo Productos Ecológicos – producent żywności ekologicznej, z Hiszpanii.

źródło: Link