Wielojęzyczność w Europie
Motywem przewodnim projektu jest promowanie działań na rzecz wielojęzyczności oraz podniesienie świadomości, co do korzyści płynących z nauki oraz znajomości języków obcych. Utworzenie projektu umotywowane jest rosnącą rolą języków obcych w życiu obywateli i gospodarce europejskiej oraz coraz większą mobilnością Europejczyków, a jednocześnie koniecznością sprostania wyzwaniom coraz większej i zróżnicowanej Unii Europejskiej.

HARMONOGRAM
Projekt będzie obejmował trzy etapy:
1) Przeprowadzenie ankiety dotyczącej wielojęzyczności społeczeństwa (kwiecień – maj 2013).
2) Przeprowadzenie ankiety dotyczącej wpływu znajomości języków obcych na gospodarkę (czerwiec – lipiec 2013).
3) Konferencja dotycząca wielojęzyczności w Unii Europejskiej (wrzesień 2013).

O przebiegu poszczególnych etapów projektu oraz ich wynikach będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji oraz ankieta dostępne są na stronie projektu.