Większe pieniądze dla Francji na rzecz imigrantów

W odpowiedzi na wniosek stron francuskiej i brytyjskiej, Komisja zgodziła się przeznaczyć 5,2 mln € z Funduszu na rzecz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) na finansowanie pomocy w nagłych wypadkach i aby ustawić strefę namiotową oferującą pomoc humanitarną dla około 1500 nielegalnych imigrantów przebywających na obszarze wokół dziennego centrum “Jules Ferry” i wspieranie transportu azylantów z Calais do innych miejsc w Francji.

Podczas wizyty, przedstawiciele Komisji z zadowoleniem przyjęli konkretne działania zaproponowane we wspólnej deklaracji przez władze francuskie i brytyjskie w sprawie zarządzania przepływami migracyjnymi w Calais, w szczególności zobowiązania do podjęcia dodatkowych kroków w celu walki z siatkami przemytników, którzy polują na imigrantów i plany, by opracować proces przyspieszonej oceny wniosków o azyl, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony najsłabszych i zapewnić zwrot tych imigrantów, którzy nie mają prawa do pobytu w UE.

Wiceprzewodniczący Timmermans powiedział:”Sytuacja w Calais wymaga przede wszystkim wspólnego i zdecydowanego działania. To oznaka większego kryzysu i jest to kryzys w wymiarze europejskim, przez co wymaga europejskiej odpowiedzi. Calais może i powinno być przykładem, jak trwałe i odważne rozwiązania mogą tworzyć tę europejską odpowiedź (…). Musimy działać w idei humanitaryzmu wobec tych, którzy potrzebują naszej ochrony; solidarności i odpowiedzialności wobec naszych europejskich sąsiadów i rygoru w zakresie stosowania naszych wspólnych przepisów UE. ”

Komisarz Awramopulos powiedział: “Komisja pokazuje raz jeszcze, że Europa jest w stanie przemienić solidarność w praktykę. Finansowanie awaryjne pomoże zmniejszyć wysoką falę emigrantów w Calais i zaoferować pomoc humanitarną dla tych żyjących w trudnych warunkach. Trzeba zrobić więcej niż tylko odpowiadać na bezpośrednie sytuacje kryzysowe: musimy przejść do konkretnych propozycji. W związku z tym, z zadowoleniem przyjąłem decyzję Prezydencji Luksemburga o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rady na dzień 14 września, aby omówić następne środki, które muszą być podjęte i realizowane wspólnie”.

Pomoc ta uzupełnia przyznane w latach 2014-2020 266 mln € na finansowanie działań długoterminowych w dziedzinie azylu, migracji i integracji, i 3,8 mln € finansowania awaryjnego udzielonego już w 2014 roku na dofinansowanie ustanowienia dziennego centrum uchodźców ” Jules Ferry “.
Tło

W dniu 23 kwietnia 2014 roku, na Malcie, Jean-Claude Juncker przedstawił pięciopunktowy plan punktowy na temat imigracji, wzywając do większej solidarności w polityce migracyjnej UE w ramach swojej kampanii stać przewodniczący Komisji Europejskiej. Po objęciu urzędu, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powołał komisarza ze specjalnymi uprawnieniami ws. migracji do pracy nad nową polityką w zakresie migracji jako jeden z 10 priorytetów politycznych – programu politycznego, na podstawie którego Parlament Europejski wybrał Komisję.

W oparciu o wniosek Komisji Europejskiej, w oświadczeniu Rady Europejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 roku, państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia szybkich działań w celu ratowania życia i wzmocnienia działań UE w dziedzinie migracji.

W dniu 13 maja 2015 roku, Komisja Europejska przedstawiła Europejską Agendę w dziedzinie Migracji przedstawiając natychmiastowe działania, które zostały podjęte w celu dostosowania się do sytuacji kryzysowej w regionie Morza Śródziemnego, a także kroki, jakie należy podjąć w najbliższych latach, w celu lepszego zarządzania migracją w ogólnych jej aspektach.