Więcej staży

Odbycie praktyki może również pomóc młodym ludziom łagodnym przejściu od kształcenia się i szkoleń do pierwszej dobrej pracy. Praktyki mogą również przynosić korzyści przedsiębiorstwom i pomóc im w znalezieniu przyszłych pracowników o wysokim potencjale, których świeże pomysły mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłej wydajności i konkurencyjności zatrudniających ich przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Komisja zapewni wsparcie finansowe przeznaczone na 280 tys. praktyk dla studentów uczelni wyższych i szkół zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus.

Kampania »We Mean Business« będzie wspierać wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie mające na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży, które osiągnęło w niektórych państwach UE niedopuszczalnie wysoki poziom. Chcemy w szczególności zwiększyć świadomość wartości praktyk i staży międzynarodowych, które mogą pomóc w doskonaleniu znajomości języków oraz zwiększaniu pewności siebie i zdolności dostosowawczych stażystów. Nasze badania pokazują, że pracodawcy coraz częściej doceniają tego rodzaju umiejętności – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Badania wskazują na to, że niewiele przedsiębiorstw ma świadomość możliwości zatrudniania stażystów w ramach europejskiego programu. Kampania “We Mean Business” zmierza do zmiany tej sytuacji oraz pokazania korzyści, jakie przynoszą przedsiębiorstwom międzynarodowe praktyki i staże.

Uruchomiono specjalną stronę internetową poświęconą kampanii, która zawiera informacje oraz linki dotyczące sposobu zorganizowania lub znalezienia praktyk europejskich. W państwach członkowskich zostaną zorganizowane imprezy mające na celu podnoszenie świadomości, skierowane do izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego, organizacji na rzecz wspierania biznesu i innych podmiotów, które mogą podkreślić korzyści z praktyk płynące dla przedsiębiorstw.