Więcej kobiet zarządza
Z informacji KE wynika, że 15,8 proc. członków organów spółek to kobiety – liczba ta wzrosła w porównaniu z 13,7 proc. w styczniu 2012 r. Kobiety stanowią średnio 17 proc. członków niepełniących funkcji wykonawczych (wzrost w porównaniu z 15 proc. w styczniu 2012 r.) oraz 10 proc. pełniących funkcje wykonawcze (wzrost z poziomu 8,9 proc.). Liczba kobiet we władzach spółek wzrosła we wszystkich krajach UE z wyjątkiem trzech (Bułgarii, Polski i Irlandii).

Aktualny odsetek oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z październikiem 2011 r. i jest to zarazem największa dotąd odnotowana zmiana w skali roku. Tendencję tę zaobserwowano po tym, jak Komisja Europejska przyjęła 14 listopada 2012 r. wniosek legislacyjny dotyczący kobiet we władzach spółek, w którym jako cel wyznaczono 40-procentową obecność kobiet w radach nadzorczych w oparciu o ich zasługi.

Zmiana ta jest też efektem prowadzonych na wysokim szczeblu w UE dyskusji na temat potrzeby przyjęcia przepisów regulujących odsetek kobiet we władzach spółek.

Wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding przedstawiła dzisiaj nowe dane podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jej wystąpienie było częścią sesji publicznej na temat roli kobiet w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, podczas której głos zabrała również Christine Lagarde, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

– Presja wywierana przez prawodawców przynosi rezultaty, to widać gołym okiem. Spółki zaczynają wreszcie rozumieć, że jeśli chcą pozostać konkurencyjne w epoce starzejącego się społeczeństwa, nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie kompetencji kobiet. 60 proc. absolwentów uniwersytetów to kobiety – mówi wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Redingprzykład, który płynie między innymi z Belgii, Francji i Włoch – kraje te przyjęły ostatnio przepisy w tej dziedzinie i skutki zaczynają być widoczne – jasno dowodzi, że interwencja w postaci regulacji wyznaczających konkretne terminy może wiele zmienić. Przepisy unijne, które przedstawiliśmy, będą stały na straży tego, by właściwie wykorzystywano dostępne kompetencje, a jednocześnie sprawiedliwie wdrażano zasadę równowagi płci we wszystkich organach spółek na naszym rynku wewnętrznym.

źródło i więcej informacji: Link