Usunąć bariery
Inicjatywa przyniesie korzyści również innym osobom, których zdolność poruszania się jest ograniczona, np. osobom starszym. Konsultacje – jako takie w pełni dostępne dla wszystkich – zmierzają do zebrania opinii przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, a potrwają do dnia 29 lutego 2012 r.

– Dostępność do przestrzeni publicznej oznacza usunięcie barier, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne w budynkach, środkach transportu oraz w internecie. Lepszy dostęp do przestrzeni publicznej ułatwia życie osobom starszym, rodzicom z małymi dziećmi oraz wielu innym ludziom. Bardziej dostępne towary i usługi to również nowe szanse dla rynku, które mogą być bodźcem dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Właśnie dlatego prowadzimy konsultacje z przedsiębiorcami, jak również z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz z szeroko rozumianym społeczeństwem – oświadczyła komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding.

W zeszłym roku Komisja Europejska przyjęła obszerną strategię, w której przewiduje się stworzenie do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych. Zawiera ona plan określający, jak UE i rządy państw członkowskich mogą wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych i umożliwić im korzystanie z ich praw.

Jednym z kluczowych działań przewidzianych w strategii jest inicjatywa dotycząca dostępu do przestrzeni publicznej. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie standaryzacji lub przepisów o zamówieniach publicznych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich towarów i usług oraz jednoczesne rozwinięcie unijnego rynku urządzeń przystosowanych do potrzeb takich osób. Oczekuje się znacznego wzrostu tego rynku w najbliższych latach, tak jak nastąpiło to w Stanach Zjednoczonych.

Analiza wykonana przez Royal National Institute of the Blind ze Zjednoczonego Królestwa wykazała, że kwota 35 000 funtów, którą sieć supermarketów zainwestowała w dostosowanie swoich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyniosła dodatkowe wpływy w wysokości ponad 13 mln funtów rocznie. Z kolei analiza przeprowadzona w Niemczech wykazała, że bardziej dostępna infrastruktura zachęciłaby osoby niepełnosprawne do odbywania większej liczby podróży, zwiększając obroty niemieckiego sektora turystycznego o kwotę od 620 mln do 1,9 mld euro.