Usługi godne zaufania
Kryzys finansowy przerodził się w kryzys zaufania konsumentów. Brak przejrzystości, niska świadomość ryzyka oraz nieskuteczne postępowanie wobec konfliktów interesów doprowadziły do tego, że konsumentom w całej Unii często sprzedawano produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe, które nie były dla nich odpowiednie.

Takie postępowanie zachwiało zaufaniem konsumentów do sektora finansowego. Ponadto zmiany istniejących przepisów nie nadążały za rosnącą złożonością usług finansowych.

Problem niskiego zaufania konsumentów można wyłącznie rozwiązać, podejmując działania służące wyeliminowaniu tych uchybień, tym samym tworząc solidne fundamenty wzrostu gospodarczego w UE. W średnio- i długoterminowej perspektywie zaufanie konsumentów i wzrost gospodarczy są w stanie zapewnić jedynie silne, należycie uregulowane rynki detaliczne, na których interesy konsumentów stawia się na pierwszym miejscu.

Dlatego też Komisja przedstawiła pakiet ustawodawczy, który stawia sobie za cel podniesienie standardów i usunięcie luk prawnych z korzyścią dla konsumentów. W ramach tego pakietu zaproponowano w szczególności przyjazne konsumentom standardy dotyczące informacji na temat inwestycji, podniesiono standardy doradztwa oraz zaostrzono niektóre przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: W następstwie największego – odkąd sięgamy pamięcią – kryzysu finansowego branża finansowa na pierwszym miejscu musi stawiać konsumenta. Produkty detaliczne muszą być bezpieczniejsze, standardy informacyjne – jaśniejsze, a osoby sprzedające produkty muszą zawsze spełniać najwyższe wymagania. Dlatego też przyjęliśmy pakiet ukierunkowany wyłącznie na interesy konsumentów, zapewniający im możliwość wyboru produktów finansowych w oparciu o jasne i rzetelne informacje oraz profesjonalne doradztwo, które na pierwszym miejscu stawia interes konsumentów.