Uran w walizce

EUSECTRA będzie organizować praktyczne szkolenia z wykorzystaniem wielu rodzajów materiałów radioaktywnych i jądrowych oraz szerokiej gamy instrumentów pomiarowych i specjalistycznego wyposażenia.

W jednym z pomieszczeń na terenie ośrodka przygotowano imitację hali lotniskowej, z bramką bezpieczeństwa do kontroli pasażerów oraz taśmociągiem do prześwietlania bagażu. Na zewnątrz opracowano rozmaite scenariusze szkoleniowe, w których wykorzystuje się cztery różne rodzaje bramek radiometrycznych.

Uczestnicy szkoleń mają okazję zapoznać się z ponad trzydziestoma rodzajami sprzętu do wykrywania i pomiaru promieniowania. Dzięki tej nowej jednostce wzbogacone zostaną programy szkoleń prowadzonych we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w jego siedzibach w Karlsruhe i w Isprze.

Znajdujący się na terenie Instytutu Pierwiastków Transuranowych Wspólnego Centrum Badawczego ośrodek szkoleniowy utworzono w ramach unijnego planu działania w zakresie broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN) przyjętego przez Radę Europejską w 2009 r. Programy szkoleniowe opracowano we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) oraz z Departamentem Energii USA. W inauguracji nowego ośrodka udział wzięli przedstawiciele tych instytucji.

Oprócz działań w zakresie nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi, EUSECTRA będzie się zajmować także zacieśnianiem współpracy transgranicznej i tworzeniem sieci współpracy dla specjalistów oraz udostępnianiem centralnej bazy danych w zakresie zarządzania wiedzą. Jego działalność obejmie również prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie wykrywania i identyfikacji materiałów, zarządzania miejscem zdarzenia oraz opracowywania krajowych planów reagowania.

źródło: Link