Uniwersytety do oceny
Nowy ranking uniwersytetów, ustanowiony z pomocą finansową Unii Europejskiej, zainaugurowano oficjalnie w Dublinie. Nowa „wielowymiarowa” klasyfikacja zrywa z tradycyjnym podejściem do oceniania wyników uczelni, które w większości przypadków przywiązuje nieproporcjonalnie dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych.

Uniwersytety będą obecnie oceniane według szerszego zakresu wskaźników, w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz wkład we wzrost gospodarczy na szczeblu regionalnym.

Oczekuje się, że do nowego rankingu zgłosi się około 500 uniwersytetów z Europy i całego świata, a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną opublikowane na początku 2014 r.

– Uniwersytety są jednym z najbardziej udanych europejskich wynalazków, ale nie możemy spocząć na laurach. Musimy myśleć i działać bardziej strategicznie, aby zrealizować w pełni potencjał naszych szkół wyższych. W tym celu potrzebujemy wiarygodniejszych informacji o ich ofercie i wynikach. Istniejące rankingi podkreślają przede wszystkim osiągnięcia w zakresie badań naukowych– mówi Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Jej zdaniem – dzięki U-Multirank studenci i instytucje uzyskają natomiast jasny obraz wyników uniwersytetów w całym zakresie istotnych dziedzin. Wiedza ta umożliwi studentom wybór najlepszego dla nich uniwersytetu czy uczelni. Nowy ranking przyczyni się również do modernizacji i poprawy jakości szkolnictwa wyższego, umożliwiając uniwersytetom określenie ich silnych lub słabych stron oraz czerpanie ze wspólnych doświadczeń, a decydentom politycznym – uzyskanie pełniejszego obrazu systemów szkolnictwa wyższego, dzięki czemu będą mogli poprawić ogólne osiągnięcia swoich państw.

U-Multirank to nie tylko wiarygodny ranking porównawczy instytucji – pozwoli on również na ocenę uniwersytetów w czterech konkretnych obszarach tematycznych: studia biznesowe, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektroniczna i fizyka. Wykaz poszczególnych dyscyplin będzie stopniowo rozszerzany w kolejnych latach.

źródło i więcej informacji: Link