Unia zaprasza naukowców
W ramach programu pilotażowego Komisji Europejskiej zostaną przyznane dotacje w wysokości do 2,4 mln euro na rzecz uniwersytetów lub instytucji badawczych w słabiej rozwiniętych regionach europejskich. Celem inicjatywy w sprawie „stanowisk EPB” jest przyciągnięcie wybitnych pracowników akademickich do placówek, które chcą zaistnieć na międzynarodowej scenie najbardziej renomowanych instytucji naukowych.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: – Wiele regionów w Europie nie odnosi spodziewanych sukcesów w dziedzinie badań, zarówno jeśli chodzi o ich ogólne wyniki, jak i pod względem uczestnictwa w badaniach finansowanych przez UE. Chcę mieć pewność, że nikt nie został pominięty. Bo nie chodzi tu o żadną dobroczynność. Z punktu widzenia naukowego i ekonomicznego logiczne jest, aby uczestnictwo w naszych programach było jak najszersze. Dlatego też uruchomiamy inicjatywę «stanowisk EPB».

W ramach inicjatywy „stanowisk EPB” uniwersytety i inne kwalifikujące się organizacje wspierane będą w osiąganiu poziomu doskonałości badawczej niezbędnego do bycia konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. Placówki te będą musiały wykazać, że mogą zapewnić wyposażenie i otoczenie dla wysokiej klasy badań naukowych, zgodnie z ideą europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Wybrane instytucje będą proponowały stanowiska EPB wybitnym naukowcom akademickim posiadającym potencjał jeśli chodzi o podnoszenie standardów i przyciąganie większej liczby najbardziej utalentowanych pracowników, jak również środków z innych źródeł, takich jak fundusze unijne na finansowanie badań naukowych lub fundusze regionalne.

Komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn powiedział: – Dzięki połączeniu naszych zasobów w tych regionach możemy zapewnić trwałość i zrównoważony charakter inicjatywy. Jeśli połączymy unijne finansowanie badań naukowych z funduszami regionalnymi UE, będziemy w stanie zapewnić laboratoria i wyposażenie tym pracownikom akademickim i ich zespołom badawczym. Dzięki takiemu wsparciu zlikwidujemy różnice istniejące w dziedzinie badań i innowacji oraz przyczynimy się do przełożenia tych pomysłów na konkretne możliwości wzrostu gospodarczego.

Dysponując 12 milionami euro z budżetu obecnego siódmego programu ramowego na rzecz badań (2007-2013), pilotażowy etap programu „stanowiska EPB” będzie stanowił rodzaj testu dla całego pomysłu. Jeśli się to powiedzie, Komisja zaproponuje finansowanie o wiele większej liczby stanowisk EPB, w zależności od wielkości budżetu przyszłego programu ramowego „Horyzont 2020” (2014-2020).

źródło i więcej informacji: Link