Unia, USA i wolny handel

Najczęstsze pytania na temat transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji

1. Czym jest transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji?

Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji to nazwa umowy handlowej, która będzie negocjowana pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem negocjacji będzie usunięcie barier w handlu (ceł, niepotrzebnych regulacji, ograniczeń w zakresie inwestycji itp.) w wielu sektorach gospodarki, aby ułatwić dokonywanie zakupu i sprzedaży towarów i usług pomiędzy UE i USA. Unia Europejska i Stany Zjednoczone chcą także ułatwić swoim przedsiębiorstwom wzajemne inwestycje w gospodarkę.

2. Czyim pomysłem jest transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu
i inwestycji?

Pomysł porozumienia handlowego pomiędzy UE i USA nie jest nowy. Rządy, przedsiębiorstwa i ośrodki akademickie od dawna prowadzą dyskusje na ten temat. W ostatnich latach UE i USA zaczęły odnosić wrażenie, że właśnie nadszedł czas na zrealizowanie tego pomysłu.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu negocjacji UE i USA powołały w 2011 r. grupę roboczą ekspertów rządowych, aby sprawdzić, jakiego rodzaju umowę w sprawie handlu i inwestycji można opracować między obiema potęgami gospodarczymi. Grupie przewodzili wspólnie komisarz ds. handlu UE oraz przedstawiciel USA ds. handlu. Grupa ta, zwana grupą roboczą wysokiego szczebla UE-USA ds. zatrudnienia i wzrostu , dogłębnie przeanalizowała możliwości i potencjalne trudności, jakie mogłyby wyniknąć z umowy. Grupa stwierdziła, że kompleksowa umowa obejmująca wszystkie sektory przyniosłaby zdecydowane korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. Grupa zaleciła rozpoczęcie negocjacji.

3. Dlaczego powinniśmy rozpocząć negocjacje dotyczące umowy w sprawie handlu i inwestycji pomiędzy UE i USA właśnie teraz?

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji wynika w dużej mierze z postępującego kryzysu gospodarczego i przedłużających się wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu – tzw. dauhańskiej agendy rozwoju. Ponadto reforma wspólnej polityki rolnej UE oraz wysokie ceny towarów oznaczają, że obie strony są gotowe dyskutować kwestię rolnictwa i rozpocząć negocjacje w sprawie otwarcia swoich rynków.

Umowa w sprawie handlu i inwestycji pomiędzy dwiema największymi gospodarkami na świecie jest okazją do zwiększenia wzrostu i zatrudnienia po obu stronach Atlantyku.

źródło i więcej informacji: Link