Unia uczy przedsiębiorczości
Aby powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i uzyskać wyższy poziom zatrudnienia, Europa potrzebuje więcej przedsiębiorców. Cztery miliony nowych miejsc pracy powstających każdego roku w nowych firmach, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), stanowią większość nowych miejsc pracy w Europie.

W związku z tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajaniprzedstawił plan działania na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców oraz zrewolucjonizowania kultury przedsiębiorczości w Europie. Podkreślono w nim kluczową rolę kształcenia i szkolenia w wychowaniu nowego pokolenia przedsiębiorców oraz przewidziano szczególne środki mające na celu pomoc dla nowych przedsiębiorców wywodzących się spośród młodych ludzi, kobiet, migrantów, osób starszych i bezrobotnych.

Wysoki poziom bezrobocia w UE sprawia, że znaczące zasoby ludzkie, zwłaszcza wśród kobiet i ludzi młodych, pozostają niewykorzystane. Celem planu jest również zwalczanie przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości za pomocą takich środków jak ambitne działania mające ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej i zakładanie nowych przedsiębiorstw, zwiększenie liczby przypadków udanych przeniesień własności przedsiębiorstw, poprawę dostępu do finansowania i danie drugiej szansy uczciwym przedsiębiorcom ogłaszającym upadłość.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: Należy to powiedzieć bardzo wyraźnie: większa liczba przedsiębiorców oznacza więcej miejsc pracy, więcej innowacji i więcej konkurencyjności. Decyzja o zostaniu przedsiębiorcą i realizacja tej wizji wiąże się ze znacznym ryzykiem osobistym i wysiłkiem. Przedsiębiorcy są bohaterami naszych czasów. Przedsiębiorczość jest również najpotężniejszym w dziejach gospodarki czynnikiem wzrostu gospodarczego. Dlatego też chcemy z przedsiębiorczości uczynić atrakcyjną i dostępną perspektywę dla obywateli Europy. Takie jest główne przesłanie naszego planu działania. Jeżeli zdołamy uwolnić europejski potencjał przedsiębiorczości, przywrócimy wzrost gospodarczy w Europie.

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości 2020 Link

źródło i więcej informacji: Link