Unia chroni dzieci
– Rok temu Komisja dała jasno do zrozumienia, że UE nie będzie tolerować wykorzystywania dzieci do zaspokajania pożądania seksualnego przestępców, ani handlu dziećmi, jakby były towarem. Jestem niezmiernie zadowolona, że Parlament i Rada poparły ten wniosek – powiedziała komisarz UE Cecila Malmström odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne. – Dzięki zaproponowanej dyrektywie jesteśmy w stanie zmienić obecną sytuację. Ułatwiamy ściganie przestępstw przeciwko dzieciom oraz zapobieganie takim przestępstwom. Wzmacniamy również ochronę poszkodowanych. Ufam, że dzięki nowemu prawodawstwu UE sytuacja w zakresie ochrony dzieci przed tego typu okropnymi przestępstwami rzeczywiście się zmieni – dodała.

Dyrektywa, wraz z przyjętymi dziś przez Parlament poprawkami, stanowi bliskie odzwierciedlenie wniosku Komisji.

Zawiera ona przepisy dotyczące nie tylko ścigania sprawców, lecz również zapobiegania tego typu przestępstwom, oraz przepisy dotyczące ochrony pokrzywdzonych dzieci. Ustanawia prawo pracodawcy do żądania informacji na temat karalności, a w ramach środków zaradczych – przewiduje kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej i szkolenia zawodowe. Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do usuwania stron internetowych z pornografią dziecięcą znajdujących się na serwerach na terytorium danego kraju oraz do podejmowania działań zmierzających do usunięcia podobnych stron udostępnianych za granicą.

Oczekuje się, że państwa członkowskie UE zatwierdzą teraz w ramach Rady polityczne porozumienie i przyjmą wkrótce omawianą dyrektywę.