Umowa Partnerstwa
Celem spotkania jest zaprezentowanie projektu Umowy Partnerstwa oraz wskazanie ogólnych informacji na temat stanu zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową oraz już ustalonych zasad, które będą obowiązywać od roku 2014.

Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia 2013 roku w godzinach 14.00-15.30 w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie.

Na spotkaniu, które poprowadzi konsultant Centralnego Punktu Informacyjnego, będą mogli Państwo poznać projekt Umowy Partnerstwa – dokumentu regulującego najważniejsze zasady realizacji Funduszy Europejskich w latach 2014 – 2020 w Polsce oraz uzyskać informacje na temat:
– stanu zaawansowania prac nad dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020,
– zasad horyzontalnych i programowych, które obowiązują w procesie programowania i wdrażania Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020,
– celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
– ogólnych założeń programów operacyjnych planowanych w Polsce na lata 2014 – 2020,
– nowych instrumentów terytorialnych zaplanowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej

Uczestnicy spotkania będą mogli zaznajomić się ze źródłami pozyskiwania aktualnych informacji na temat Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020, a także zostawić własne uwagi, sugestie i komentarze dotyczące projektu Umowy Partnerstwa, które zostaną przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

UWAGA!
Podczas spotkania informacyjnego nie będą prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania na Państwa projekty, ani terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Takie informacje będą dostępne po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów przez Komisję Europejską – nie wcześniej niż w 2014 r.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: spotkania@cpe.gov.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w e-mailu następujących informacji:
– imię i nazwisko,
– nazwę instytucji, którą Państwo reprezentujecie bądź adnotację „osoba prywatna”,
– numer telefonu kontaktowego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych podanych przez zgłaszających się jest Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania informacyjnego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu.

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, który oferuje:
– pomoc w znalezieniu źródeł dofinansowania Państwa pomysłów,
– informacje nt. zasad rozliczania projektów,
– wstępne informacje na temat partnerstwa publiczno – prywatnego,
– konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w naszej siedzibie. Więcej informacji o działalności CPI – na stronie Centrum Projektów Europejskich

Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Warszawa, ul. Krucza 38/42, 21 sierpnia 2013, godz. 14.00–15.30