Ukraińcy patrzą na Zachód

Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej

w Polsce oraz Fundacja Bertelsmanna serdecznie zapraszają na

PREZENTACJĘ NAJNOWSZEGO RAPORTU

ORAZ DEBATĘ PUBLICZNĄ:

Ukraińcy patrzą na Zachód

– jaka odpowiedź Zachodu?

14 października 2015

godz. 11.00 – 13.00

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,

ul. Jasna 14/16a, Warszawa, II piętro

 

REJESTRACJA

 

Czy Ukraińcom faktycznie zależy na integracji ze Wspólnotą? Jak konflikt zbrojny na Ukrainie i wsparcie państw Zachodu wpływają na ocenę, jaką Ukraińcy wystawiają UE i jej państwom członkowskim?  Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Bertelsmanna, mimo trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej Ukraińcy nadal opowiadają się za proeuropejskim kursem swojego kraju i postrzegają w nim szansę dla rozwoju. Od Zachodu oczekują zaś głównie pomocy humanitarnej i gospodarczej.

Zapraszamy na debatę, podczas której wspólnie zastanowimy się, jaka powinna być odpowiedź Zachodu na oczekiwania ukraińskiego społeczeństwa. Eksperci z Ukrainy, Komisji Europejskiej, Polski i Niemiec wskażą i ocenią dotychczasowe działania wobec Ukrainy oraz zastanowią się nad niezbędnymi krokami, które powinny być podjęte w najbliższej przyszłości.

Badania przynoszą ponadto odpowiedzi na pytania:

  • Czy proeuropejski kurs podzielany jest przez całe społeczeństwo, czy występują tu różnice regionalne i wiekowe?
  • Czym, w oczach respondentów, różnią się skutki, potencjalnego większego zbliżenia się Ukrainy do Unii Europejskiej i do Rosji w obszarze gospodarki i w odniesieniu do pozycji międzynarodowej?
  • Jak Ukraińcy oceniają zaangażowanie Polski, Niemiec, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego?

 

Prezentacja i debata odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Prosimy o rejestrację do 12 października 2015

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce decydować będzie kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

10.30-11.00 Rejestracja
11.00-11.10 Otwarcie
  Dr Marzena Guz-Vetter, Dyrektor (p.o.), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Christian Hanelt, starszy ekspert, Fundacja Bertelsmanna

11.10-11.30 Prezentacja wyników badań
  Łukasz Wenerski, analityk, Instytut Spraw Publicznych
11.30-13:00 Debata “Ukraińcy patrzą na Zachód – jaka odpowiedź Zachodu?”
  Dr Marzena Guz-Vetter, p.o. Dyrektor, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Dr Christoph von Marschall, główny korespondent dyplomatyczny, “Der Tagesspiegel”

Maria Zolkina, analityk, Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Ilko Kucheriva

Moderacja Dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

 

Podczas prezentacji dostępny będzie raport z badań: J. Kucharczyk, A. Łada, Ł. Wenerski „Ukraińcy patrzą na Zachód – ocena polityki i oczekiwania”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.