Układ UE i Grenlandii
Podpisana dzisiaj wspólna deklaracja sygnalizuje nowy cykl w relacjach między UE a Grenlandią – powiedział Jean Claude-Juncker. Jej celem jest stworzenie ram dla stosunków UE-Grenlandia z jednej strony oraz Grenlandia-Dania z drugiej. Jasno podkreśla długotrwałe więzi między stronami i geostrategiczne znaczenie Grenlandii dla UE. Nie jest to dokument, który definiuje wyłącznie zakres współpracy finansowej – tworzy też bazę do dialogu w dziedzinach wspólnego zainteresowania.

Kim Kielsen powiedział: – Jest to ważny dzień dla Grenlandii w naszych stosunkach z UE i Danią. Jestem bardzo zadowolony ze względu na fakt, że możemy potwierdzić naszymi podpisami wspólną deklarację i że Grenlandia i UE zdołały zdefiniować swoje stosunki i na pewno przez wiele kolejnych lat będą odnosić korzyści ze zrównoważonego rozwoju. Helle Thorning-Schmidtzauważyła duże znaczenie umowy dla poszerzania i umacniania przyszłych relacji między stronami. Zwróciła uwagę na to, że istnieje wiele obszarów, w których można nawiązać współpracę – to m. in. badania i rozwój, klimat i energia, zasoby naturalne, turystyka.