UE zwiększa wsparcie na odbudowę Ukrainy
Ursula von der Leyen giving a speech at Ukraine Recovery Conference in Berlin

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęło blisko 900 dni. W Berlinie odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Jej celem jest umożliwienie Ukrainie dalszej obrony. W trakcie konferencji przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła kilka nowych inicjatyw. Mają one wzmocnić niezależność Ukrainy, tak by mogła ona swobodnie decydować o własnej przyszłości, a także aby zacieśnić jej stosunki z Unią Europejską.  

Podczas konferencji UE: 

  • podpisała z bankami partnerskimi umowy o łącznej wartości 1,4 mld euro, aby przyciągnąć prywatnych inwestorów do Ukrainy 
  • zapowiedziała specjalne wsparcie w zakresie inwestycji kapitałowych w Ukrainie. Ma to poprawić sytuację finansową ukraińskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, które mogą pomóc w modernizacji ukraińskiej gospodarki 
  • ogłosiła przekazanie do końca czerwca dodatkowych 1,9 mld euro z unijnego Instrumentu na rzecz Ukrainy z uwagi na postępy w realizacji Planu Ukrainy, szeregu reform antykorupcyjnych i strategii inwestycyjnej 
  • obiecała, że do lipca przeznaczy na inwestycje w obronę i odbudowę Ukrainy około 1,5 mld euro z nieoczekiwanych zysków z zamrożonych aktywów rosyjskich. 

Za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Energetyki zebrano ponadto blisko 500 mln euro na pilne naprawy ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Dzięki Unijnemu Mechanizmowi Ochrony Ludności udało się zgromadzić ponad 15 tys. paneli słonecznych, które przeznaczono na wsparcie ukraińskiego sektora energetycznego. Obecnie planowane jest też przekazanie 1 tys. generatorów prądotwórczych z rezerw strategicznych rescEU. UE zgodziła się również zwolnić Ukrainę z wypełniania zobowiązań finansowych związanych z uczestnictwem tego kraju w 14 unijnych programach.   

Od początku rosyjskiej agresji UE przeznaczyła w sumie prawie 100 mld euro na wsparcie finansowe, humanitarne, nadzwyczajne, budżetowe i wojskowe dla Ukrainy.

Więcej informacji 

Solidarność UE z Ukrainą 

Odbudowa Ukrainy 

Przemówienie inauguracyjne przewodniczącej Ursuli von der Leyen na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy 

Komunikat prasowy: UE podpisuje nowe umowy gwarancyjne i umowy o udzielenie dotacji o łącznej wartości 1,4 mld euro, aby wesprzeć odbudowę Ukrainy i przyciągnąć prywatnych inwestorów