UE zaproponuje limit na rosyjski gaz

Oświadczenie Ursuli von der Leyen

Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, ponieważ Rosja jest niewiarygodnym dostawcą i manipuluje naszymi rynkami energetycznymi.

Nasza jedność i nasza solidarność zapewnią, że zwyciężymy!

Zwiększyliśmy naszą gotowość i osłabiliśmy wpływ Rosji na nasze dostawy energii poprzez zmniejszenie popytu – co pozwoliło nam wypełnić nasze wspólne magazyny w 82 proc..

Poprzez dywersyfikację zwiększyliśmy dostawy LNG lub gazu rurociągowego m.in. z USA, Norwegii, Algierii, Azerbejdżanu. Na przykład Norwegia dostarcza teraz więcej gazu do UE niż Rosja.

Za pośrednictwem RePowerEU dokonujemy ogromnych inwestycji w rodzime źródła odnawialne.

Widzimy jednak, że manipulacja na rynkach gazu rozlewa się także na rynek energii elektrycznej.

Musimy się mierzyć z astronomicznymi cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm oraz ogromną zmiennością rynku.

Dlatego przedstawimy zestaw natychmiastowych środków, które ochronią wrażliwych konsumentów i przedsiębiorstwa oraz pomogą im się dostosować.

Po pierwsze, inteligentne oszczędzanie energii elektrycznej. Zmieniło się to, że globalne dostawy energii są ograniczone. Wymaga to inteligentnej redukcji popytu. Potrzebujemy strategii spłaszczania szczytów, które wpływają na ceny energii elektrycznej.

Zaproponujemy obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Aby to osiągnąć, będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi.

Po drugie, zaproponujemy limit na przychody firm produkujących energię elektryczną po niskich kosztach.

Niskoemisyjne źródła energii przynoszą nieoczekiwane przychody, które nie odzwierciedlają ich kosztów produkcji.

Teraz nadszedł czas, aby konsumenci skorzystali z niskich kosztów niskoemisyjnych źródeł energii, takich jak odnawialne źródła energii.

Zaproponujemy więc przekierowanie tych nieoczekiwanych zysków, aby wesprzeć wrażliwych odbiorców indywidualnych i firmy w przystosowaniu się.

Po trzecie, to samo musi dotyczyć nieoczekiwanych zysków firm paliw kopalnych.

Firmy naftowe i gazowe również osiągnęły ogromne zyski. Dlatego zaproponujemy wkład solidarnościowy dla firm paliw kopalnych.

Ponieważ wszystkie źródła energii muszą pomóc w rozwiązaniu tego kryzysu.

Państwa członkowskie powinny zainwestować te dochody we wsparcie gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji i inwestować w czyste domowe źródła energii.

Po czwarte, przedsiębiorstwa energetyczne muszą być wspierane, aby radziły sobie ze zmiennością rynków.

Obecnie żąda się od nich zapewnienia niespodziewanie dużych kwot funduszy, co zagraża ich możliwościom handlowania i stabilności przyszłych rynków.

W ten sposób pomożemy w ułatwieniu przez państwa członkowskie wsparcia płynności dla firm energetycznych.

Zaktualizujemy nasze tymczasowe ramy, aby umożliwić szybkie dostarczanie gwarancji państwowych.

I po piąte, zaproponujemy limit na rosyjski gaz.

Cel jest bardzo jasny. Musimy obciąć dochody Rosji, które Putin wykorzystuje do finansowania tej okrutnej wojny z Ukrainą.

A teraz nasza praca przynosi efekty!

Na początku wojny, rosyjski gaz rurociągowy stanowił 40 proc. całego importowanego gazu. Dziś jest to zaledwie 9 proc. naszego importu gazu.

Czasy są ciężkie. Jestem jednak przekonana, że Europejczycy mają siłę gospodarczą, wolę polityczną i jedność, aby utrzymać przewagę.