UE wspiera walkę z Ebolą

Choroba wywołana wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga nadal rozprzestrzenia się na wschodzie kraju, z wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się na kraje sąsiednie. Unia Europejska zwiększa pomoc dla Burundi kwotą 465,000 EUR w celu dalszego wzmocnienia środków w zakresie gotowości na Ebolę przez władze i organizacje pomocowe w tym kraju.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, który jest także koordynatorem UE ds. Eboli, powiedział: „Aby skutecznie walczyć z wirusem Ebola musimy nie tylko zająć się dotkniętymi chorobą w Demokratycznej Republice Konga, ale także zwiększyć nasze wysiłki w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby na kraje sąsiadujące, takie jak Burundi. Unia Europejska wspiera zatem bieżące środki w zakresie gotowości na Ebolę w tym kraju, w tym zapobieganie zakażeniom i ich kontrolę. Należy zrobić wszystko, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa. ”

Nowe fundusze UE zostaną przyznane za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia. Wzmocnią one koordynację, nadzór i zdolność reagowania na wirusa Ebola w okręgach wysokiego ryzyka w Burundi, w pobliżu granicy z Demokratyczną Republiką Konga. To nowe finansowanie stanowi uzupełnienie istniejącego wsparcia finansowego dla bieżących wysiłków UE w zakresie nadzoru nad wirusem Ebola i podnoszenia świadomości za pośrednictwem organizacji pozarządowych i ONZ.

Od 2018 r. UE przekazała 47 mln EUR partnerom humanitarnym w Demokratycznej Republice Konga zaangażowanym w reakcję na Ebolę na obszarach dotkniętych katastrofą, a także na obszarach wysokiego ryzyka. Równolegle UE wspiera również środki zapobiegania Eboli i środki gotowości w najbardziej zagrożonych krajach sąsiednich – Ugandzie, Sudanie Południowym, Ruandzie i Burundi – udzielając pomocy humanitarnej w wysokości ponad 4 mln EUR, aby zapewnić szybkie wykrycie i leczenie w przypadku wycieku.

Wspieranie gotowości na wirusa Ebola w krajach sąsiednich ma kluczowe znaczenie w tym regionie ze względu na wysoką mobilność i znaczny handel transgraniczny. Uganda była ostatnio świadkiem trzech przypadków powrotu rodziny z obszaru dotkniętego wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. W Burundi nie wykryto żadnych przypadków wirusa Ebola, ale zagrożenie stało się coraz bardziej realne dzięki dwóm niedawno potwierdzonym przypadkom w prowincji Demokratycznej Republiki Konga w południowym Kivu, która graniczy z Burundi.