UE w sprawie Białorusi

Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell wydał w imieniu Unii Europejskiej oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi.

„9 sierpnia w Republice Białorusi odbyły się wybory prezydenckie.

UE uważnie śledzi wydarzenia, które doprowadziły do wyborów prezydenckich. Podczas kampanii wyborczej naród białoruski zademonstrował swoje pragnienie przemian demokratycznych.

Jednak wybory nie były ani wolne, ani uczciwe.

Organy państwowe stosowały nieproporcjonalną i niedopuszczalną przemoc, której skutkiem była przynajmniej jedna ofiara śmiertelna i wielu rannych. Zatrzymano tysiące osób i nasiliły się represje skierowane przeciwko wolności zgromadzeń, mediów i wyrażania opinii. Wzywamy władze Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych. Ponadto wiarygodne sprawozdania krajowych obserwatorów pokazują, że proces wyborczy nie spełniał międzynarodowych standardów, jakich oczekuje się od państwa uczestniczącego w OBWE.

Mieszkańcy Białorusi zasługują na lepsze.

Od czasu uwolnienia więźniów politycznych w 2015 r. stosunki między UE a Białorusią poprawiły się. Jednak bez postępów w zakresie praw człowieka i praworządności, stosunki między UE a Białorusią mogą się tylko pogorszyć.

W tym właśnie kontekście będziemy oceniać działania władz białoruskich w celu zaradzenia obecnej sytuacji i przeprowadzenia dogłębnego przeglądu stosunków UE z Białorusią. Może to obejmować między innymi podjęcie środków wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzoną przemoc, nieuzasadnione aresztowania i fałszowanie wyników wyborów.

Wzywamy białoruskich przywódców politycznych do rozpoczęcia prawdziwego i szerokiego dialogu z całym społeczeństwem, aby uniknąć dalszej przemocy. UE będzie nadal wspierać demokratyczną, niezależną, suwerenną, dobrze prosperującą i stabilną Białoruś.”

Więcej informacji tutaj.