UE solidarna z Ukrainą

Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego za niezależne podmioty oraz wysłaniu wojsk rosyjskich na niektóre obszary tych obwodów jest bezprawna i niedopuszczalna. Narusza ona prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji oraz dodatkowo eskaluje kryzys.

Oboje przewodniczący z zadowoleniem przyjmują niezachwianą jedność państw członkowskich i ich determinację do zdecydowanego i szybkiego reagowania na nielegalne działania Rosji, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela odbędzie się dziś o godzinie 16:00, a w godzinach późnopopołudniowych przedstawiony zostanie formalnie pierwszy pakiet sankcji.

Następnie odpowiednie organy spotkają się, aby bezzwłocznie sfinalizować pakiet.

Pakiet zawiera propozycje środków:

• skierowanych wobec osób, które były zaangażowane w podjęcie tej nielegalnej decyzji,

• skierowanych wobec banków, które finansują rosyjskie operacje wojskowe i inne operacje na wskazanych terytoriach,

• ograniczających zdolność dostępu państwa i rządu rosyjskiego do rynków i usług kapitałowych i finansowych UE oraz ograniczających finansowanie eskalacyjnej i agresywnej polityki,

• ograniczających wymianę handlową między dwoma separatystycznymi regionami a UE, tak aby osoby odpowiedzialne dotkliwie odczuły ekonomiczne skutki swoich nielegalnych i agresywnych działań.

UE jest przygotowana na przyjęcie dodatkowych środków na późniejszym etapie, jeśli zajdzie taka potrzeba w następstwie dalszych wydarzeń.

Oboje przewodniczący wspierani przez Wysokiego Przedstawiciela nadal uważnie śledzą wydarzenia w terenie i konsultują się z innymi przywódcami UE i ich międzynarodowymi odpowiednikami.

Unia pozostaje w pełni solidarna z Ukrainą i zjednoczona we wspieraniu jej suwerenności i integralności terytorialnej.

Podtrzymujemy nasze wsparcie dla Ukrainy i jej mieszkańców.

Oryginalny tekst oświadczenia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_22_1281