UE solidarna z Chorwacją

Komisja wypłaci pierwszą transzę pomocy dla Chorwacji w wysokości 88,9 mln euro z Funduszu Solidarności UE. Pieniądze zostaną przekazane w związku z tragicznym trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce w Zagrzebiu i jego okolicach w dniu 22 marca br. Mają pomóc Chorwacji we wspierania ludności oraz przywracaniu podstawowej infrastruktury i usług.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Chorwacja i jej stolica ucierpiały na skutek jednej z najpoważniejszych klęsk żywiołowych od ponad stulecia. Wywołane nią straty i zakłócenia są bardzo rozległe. Do katastrofy doszło ponadto w momencie, gdy już odczuwalne były skutki epidemii koronawirusa i blokady. Dzisiejsza decyzja ma pozwolić zmniejszyć obciążenie Chorwacji i jest kolejnym dowodem europejskiej solidarności w tak trudnych czasach.

W najbliższych dniach Chorwacja otrzyma zaliczkę, która jest najwyższa w historii FSUE. W międzyczasie Komisja dokończy analizę wniosku przedłożonego przez władze Chorwacji i zaproponuje ostateczną kwotę pomocy, która zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę.

Kontekst

W dniu 22 marca 2020 r. w stolicy Chorwacji Zagrzebiu i jego okolicach doszło do silnego trzęsienia ziemi. Bardzo szybko uruchomiono Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, aby zapewnić najpilniejszą pomoc, namioty, łóżka, materace, urządzenia grzewcze i śpiwory przekazane przez Słowenię, Węgry, Austrię i Włochy. Komisja zapewniła również wsparcie działań ratunkowych i oceny zniszczeń za pomocą unijnej usługi programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego. W dniu 11 czerwca 2020 r. Chorwacja złożyła pełny wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności UE w przewidzianym prawem terminie 12 tygodni od wystąpienia katastrofy.

FSUE wspiera państwa członkowskie UE i kraje kandydujące, zapewniając pomoc finansową w przypadku poważnych klęsk żywiołowych. Od czasu jego utworzenia w 2002 r. fundusz wykorzystano 88 razy w związku z katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, huragany i susze. Z pomocy skorzystały 24 państwa (23 państwo członkowskie i jeden kraj przystępujący), niektóre z nich wielokrotnie. Łączna kwota udzielonej dotychczas pomocy wynosi 5,5 mld euro. Zakres wykorzystania FSUE rozszerzono niedawno w ramach odpowiedzi UE na pandemię koronawirusa i towarzyszący jej kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. Obecnie zakres ten obejmuje również poważne stany zagrożenia zdrowia publicznego. Zwiększono również maksymalną wysokość zaliczki z 30 mln euro do 100 mln euro.