UE promuje swoją żywność
Całkowity budżet wybranych programów, których przeważająca większość realizowana będzie przez okres trzech lat, wynosi 71,94 mln euro.

Programy dotyczą między innymi takich produktów, jak oliwa, mleko i przetwory mleczne, mięso, świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty ekologiczne, jajka, wino i inne alkohole, produkty ogrodnicze, jak również produktów najwyższej jakości zarejestrowanych w systemach chronionej nazwy pochodzenia (CHNP), chronionego oznaczenia geograficznego (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS).

Do 30 listopada ubiegłego roku służby Komisji otrzymały 36 propozycji programów promocyjnych i informacyjnych ukierunkowanych zarówno na rynek wewnętrzny UE, jak i na rynki krajów trzecich. W tym roku realizowany będzie pierwszy etap programu. Zgłoszenia oceniono i do realizacji wybrano 22 propozycje programów.

Szesnaście spośród nich dotyczy rynku wewnętrznego, a sześć − krajów trzecich. Dwa spośród wybranych programów zostały opracowane wspólnie przez różne państwa członkowskie. Kampania informacyjna skierowana jest do następujących krajów i regionów spoza UE: Rosji, Chin, Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Indii i Korei Południowej.

Pełny wykaz zatwierdzonych dzisiaj programów wraz z informacjami o budżecie dostępny jest w załączniku.

źródło i więcej informacji: Link