UE patrzy na Arktykę
Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili przyszły kierunek konstruktywnego zaangażowania Unii w regionie arktycznym. Jest on kluczowym składnikiem środowiska naturalnego Ziemi. Zmiana klimatu w Arktyce następuje dramatycznie szybko, widoczna jest już w skali rocznej, co znacząco odbija się na ekosystemie i trybie życia mieszkańców tego regionu. Równocześnie szybko topniejąca pokrywa lodowa oceanów oraz postęp technologiczny otwierają nowe możliwości ekonomiczne w regionie, takie jak żegluga, wydobycie, pozyskiwanie energii i rybołówstwo. Mimo że te gałęzie działalności przynoszą korzyści światowej gospodarce, wymagają również ostrożnego i zrównoważonego podejścia – jeśli nie zostaną zachowane najwyższe standardy ochrony środowiska, można oczekiwać dalszych konsekwencji dla wrażliwego regionu arktycznego.

Przyjęta strategia – streszczona w trzech słowach: „wiedza, odpowiedzialność, zaangażowanie” – obejmuje szereg konkretnych działań, które przyczyniają się do badań i zrównoważonego rozwoju w regionie oraz wspiera przyjazne dla środowiska rozwiązania technologiczne, które można wykorzystać do zrównoważonego rozwoju żeglugi i górnictwa. Podkreślono w niej również działania UE w regionie arktycznym realizowane od 2008 r. Na przykład w ostatnim dziesięcioleciu UE przekazywała 20 mln euro rocznie na badania arktyczne, a od 2007 r. zainwestowała ponad 1,14 mld euro w zrównoważony rozwój regionu.

Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji, oświadczyła:Poprzez przedstawione dziś działania chcemy pokazać światu, że UE poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec regionu arktycznego. Sytuacja w regionie arktycznym sprawia, że nasze działania w zakresie przeciwdziałania globalnej zmianie klimatu są jeszcze pilniejsze i mają coraz większe znaczenie dla Unii Europejskiej ze względów strategicznych, ekonomicznych i środowiskowych. UE pragnie wnieść pozytywny wkład we współpracę między państwami arktycznymi oraz uwzględnić potrzeby ludności tubylczej i społeczności lokalnych zamieszkujących obszary arktyczne.

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki dodała: Region arktyczny przechodzi szybkie, ale gruntowne zmiany, które umożliwiają rozpoczęcie nowego rodzaju działalności gospodarczej w regionie, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Pewne wyzwania i szanse środowiskowe wymagają uwagi całego świata, a UE może udzielić znaczącego wsparcia w zakresie: badań, finansowania, walki z globalnym ociepleniem i rozwoju technologii przyjaznych dla środowiska. Taki jest właśnie cel zintegrowanej polityki morskiej UE – przyczynić się do stworzenia wspólnych rozwiązań na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

Zarówno Wysoka Przedstawiciel Ashton jak i komisarz Damanaki odwiedzili region arktyczny wiosną br. Wysoka Przedstawiciel Ashton była w Finlandii, Szwecji i Norwegii, w tym w archipelagu Svalbard, natomiast komisarz Damanaki odwiedził Grenlandię.