UE łączy Lublin z Rzeszowem

Corina Crețu, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała: – Ze względu na to, że jest to istotny element transeuropejskiej sieci transportowej, projekt ten będzie miał odczuwalny i pozytywny wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność gospodarczą tego regionu.

Droga ekspresowa S19 na odcinku Lublin – Rzeszów jest częścią sieci bazowej TEN-T. Budowa tej trasy przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego wokół Lublina, stolicy województwa lubelskiego, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i czasu dojazdu do pracy. W szczególności projekt ten ma na celu poprawę warunków na istniejącej drodze krajowej nr 19, która jest najważniejszym szlakiem komunikacyjnym wiodącym z północy na południe po zachodniej stronie Lublina.

Projekt obejmuje budowę odcinka o długości 10 km między węzłami transportowymi Lublin Sławinek oraz Lublin Węglin na drodze ekspresowej S19 na odcinku Lublin – Rzeszów. Ta dwujezdniowa droga – przebiegająca przez takie miasta jak Białystok, Lublin i Rzeszów – łączy Polskę z Białorusią na północy i ze Słowacją na południu.

Informacje ogólne

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa 3 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Decyzja o współfinansowaniu tego projektu została podjęta w ramach okresu programowania na lata 2014-2020.

Polsce przyznano około 77,6 mld euro na finansowanie polityki spójności w latach 2014 – 2020.