UE i jej sąsiedzi
UE ma istotny interes w tworzeniu silnego partnerstwa z sąsiadami. Niedawne wydarzenia w regionie sprawiły, że stanęliśmy przed trudniejszymi wyzwaniami: począwszy od presji gospodarczej, po nielegalną migrację i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Potrzebujemy silnej polityki umożliwiającej rozwiązanie tych problemów. Musimy również lepiej poznać różne aspiracje, wartości i interesy naszych krajów partnerskich. Z tego względu musimy przeprowadzić przegląd EPS, jeśli chcemy mieć solidne stosunki polityczne z naszymi sąsiadami – powiedziała wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Federica Mogherini.

Osiągnięcie pokoju, stabilności i dobrobytu na granicach leży we własnym interesie UE. Przegląd pomoże nam znaleźć skuteczniejsze sposoby, aby ten cel osiągnąć. Chciałbym dążyć do bardziej zrównoważonego partnerstwa, które przynosi konkretne wyniki – dodał komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn.

Celem jest przeprowadzenie do końca czerwca konsultacji na jak najszerszą skalę, zarówno z partnerami z państw sąsiadujących, jak i z zainteresowanymi stronami w całej UE. Po konsultacjach jesienią zostanie wydany komunikat, zawierający propozycje dotyczące przyszłego kierunku europejskiej polityki sąsiedztwa.

Konsultacje skupione będą wokół czterech priorytetowych zagadnień: zróżnicowania; ukierunkowania; elastyczności; odpowiedzialności i widoczności. Wskazano już pięć dziedzin, w których obie strony mają wspólne interesy: handel i rozwój gospodarczy; łączność; bezpieczeństwo; sprawowanie rządów; migracja i mobilność.

Konsultacje

Przewodniczący Juncker powiedział, że w ciągu pierwszego roku kadencji nowej Komisji EPS zostanie poddana przeglądowi. Aby ukierunkować dyskusję na ten temat, 4 marca został przyjęty wspólny dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela, w którym nakreślono wstępne wnioski wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń z EPS, jak również główne kwestie do dyskusji z partnerami oraz zainteresowanymi stronami.