UE i ICAO razem
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, wraz z sekretarzem stanu Węgier ds. infrastruktury Palem Volnerem, podpisał w dniu dzisiejszym porozumienie o współpracy stanowiące podwaliny rozszerzonej współpracy z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Porozumienie to zapewnia podstawy do zwiększenia zaangażowania UE w ICAO.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Porozumienie to oznacza korzyści dla wszystkich uczestniczących w nim stron. ICAO skorzysta dzięki zwiększonemu dostępowi do zasobów i wiedzy; Europa będzie czerpać z wiedzy ICAO i wzmocni swoje stanowisko na arenie światowej.

Porozumienie to umożliwi Europie aktywne uczestniczenie w pracach przygotowawczych służących ustanowieniu na szczeblu ICAO strategii i norm w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, ochrona, środowisko naturalne i zarządzanie ruchem lotniczym, oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki wymianie informacji i koordynacji podejmowanych działań.

Pierwsze działania podjęte w ramach współpracy dotyczyć będą bezpieczeństwa, a następnie pozostałych istotnych obszarów – takich jak ochrona, środowisko naturalne oraz zarządzanie ruchem lotniczym.

Zwiększenie zaangażowania Europy w prace przygotowawcze dotyczące obszaru ochrony usprawni podejmowanie decyzji strategicznych stosownie do potrzeb wszystkich regionów ICAO.

Wpłynie ono także korzystnie na rozwój europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w ramach programu modernizacji kontroli ruchu lotniczego w Europie. Celem tego programu jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa i płynności transportu lotniczego na całym świecie przez najbliższych 30 lat. Konieczne będzie jednakże ustanowienie światowych norm technicznych, tak aby rozwijane w przyszłości systemy mogły ze sobą faktycznie współpracować. W ostatniej rezolucji zgromadzenia ogólnego ICAO dotyczącej lotnictwa międzynarodowego i zmiany klimatu ustanowiono szeroko zakrojony program dalszych prac. Dzięki nowemu porozumieniu wkład Europy w te prace będzie większy.

W dzisiejszej ceremonii podpisania porozumienia uczestniczył także sekretarz generalny ICAO Raymond Benjamin. Przewodniczący ICAO Roberto Kobeh podpisał porozumienie 28 kwietnia.