UE finansuje dostawy środków medycznych

W ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, UE przeznacza środki na transport środków medycznych, zespołów medycznych i pacjentów do państw członkowskich. W ramach pilotażowej operacji dostarczono siedem ton środków ochrony indywidualnej do Bułgarii. Ładunek obejmował ponad 500 000 masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z przeznaczeniem na transport podstawowych towarów, zespołów medycznych i pacjentów dotkniętych koronawirusem. Jest to uzupełnieniem wsparcia już dostępnego w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz dostaw środków ochrony za pośrednictwem rescEU.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych pomaga dostarczać niezbędne wyposażenie medyczne tam, gdzie jest ono potrzebne. Ponadto wspiera państwa członkowskie w przewozie personelu medycznego lub przyjmowaniu pacjentów z innych państw członkowskich, co jest dowodem europejskiej solidarności. Po skutecznym dostarczeniu środków ochrony do Bułgarii w najbliższych tygodniach zrealizujemy więcej operacji powiedział komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na potrzeby transportu towarów, sprzętu i pacjentów.

Udostępniona została kwota 220 mln euro z przeznaczeniem na wsparcie:

  • Transportu środków medycznych do miejsc, w których są one najbardziej potrzebne za pośrednictwem finansowania transportu artykułów pierwszej potrzeby do państw członkowskich UE.
  • Przewozu pacjentów między państwami członkowskimi UE lub z państw członkowskich do krajów sąsiadujących w przypadkach, w których służba zdrowia jest przeciążona i nie może zapewnić leczenia wszystkim chorym.
  • Przewozu pracowników medycznych i mobilnych zespołów medycznych przemieszczających się między państwami członkowskimi oraz do UE z innych krajów sąsiadujących, aby pomóc chorym tam, gdzie pomoc medyczna jest najbardziej potrzebna.

Dnia 17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim procedury i kryteria składania wniosków o finansowanie w ramach pakietu dotyczącego mobilności. Państwa członkowskie mogą teraz składać wnioski do Komisji Europejskiej.

Kontekst

Czym jest instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych?

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, który dysponuje budżetem w wysokości 2,7 mld euro, uruchomiono 16 kwietnia 2020 r. Instrument zaprojektowano tak, aby w sposób elastyczny reagował na zmieniające się potrzeby – gdy UE przechodzi od etapu bezpośredniej walki z pandemią do etapu wychodzenia z kryzysu, odbudowy oraz prewencji. Jego działania są ukierunkowane tam, gdzie wspólne wysiłki na szczeblu UE w największym zakresie przyczyniają się do realizacji Wspólnego europejskiego planu działania na rzecz zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Instrument wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych jest narzędziem uzupełniającym: jego interwencje mają miejsce obok działań podejmowanych w ramach innych instrumentów UE, takich jak Unijny Mechanizm Obrony Ludności, rescEU, procedury wspólnego udzielania zamówień, inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, a także obok wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym przez poszczególne państwa członkowskie.