Uczelnie otwarte na świat
Sytuacja w szkolnictwie wyższym na świecie diametralnie się zmienia, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przy czym nasila się konkurencja ze strony państw takich jak Chiny czy Indie. Wymaga to gruntownej zmiany sposobu funkcjonowania 4 tys. europejskich uniwersytetów, nie tylko pod kątem ich działalności międzynarodowej, ale także sposobu świadczenia przez nie usług edukacyjnych dla studentów europejskich w poszczególnych państwach.

Komisja Europejska zainaugurowała nową strategię „Europejskie szkolnictwo wyższe na świecie ”, której celem jest umożliwienie europejskim studentom zdobycia międzynarodowych kompetencji potrzebnych im do podjęcia pracy za granicą oraz utrzymanie atrakcyjności Europy dla studentów z innych części świata. W ramach nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ przeznaczy się ponad 400 mln euro rocznie na wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i pogłębionej współpracy między uniwersytetami europejskimi a instytucjami partnerskimi na całym świecie.

źródło i więcej informacji: Link