Komisja Europejska
Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego oraz dba o jego egzekwowanie. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i budżetem UE - rozdziela środki finansowe.W skład pięcioletniej kadencji Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker.Przewodniczącego mianuje Rada Europejska. Rada powołuje również pozostałych komisarzy w porozumieniu z mianowanym przewodniczącym. Powołanie wszystkich komisarzy włącznie z przewodniczącym podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Podczas pełnienia funkcji komisarze zachowują odpowiedzialność przed Parlamentem, który ma wyłączne prawo odwołania Komisji. Komisja ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu.
open close

„Ratujmy pszczoły i rolników!”:

Milion podpisów pod europejską inicjatywą obywatelską jest sygnałem dla współprawodawców UE, że należy utrzymać poziom ambicji w zakresie ochrony środowiska ...
Czytaj więcej
Read details