Tydzień dla firm
“Czy unijne MŚP wychodzą z kryzysu?” – to temat raportu Komisji Europejskiej, który został poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom w 2010 r. Zawiera on szczegółowe informacje na temat każdego państwa członkowskiego tzw. arkusze informacyjne Small Business Act. Raport opublikowano z okazji obchodzonego w całej Europie w dniach 3-9 października Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Raport potwierdza, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią kręgosłup gospodarki europejskiej. W 2010 roku w UE w sektorze niefinansowym działało blisko 20,8 miliona MŚP, z czego 19,2 miliona to były mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników.

MŚP zatrudniają ponad 2/3 (87,5 miliona) wszystkich pracowników w sektorze prywatnym w UE a ich udział w wytwarzaniu wartości dodanej brutto wynosi 58,4 proc. Dla porównania liczba dużych firm wynosi 43 tysiące i stanowią one zaledwie 0,2 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE.

Oczekuje się, że liczba MŚP wzrośnie o 0,9 proc. w 2011 roku a ich wartość dodana brutto o 3,9 proc. Liczba pracowników MŚP powinna wzrosnąć o 0,4 proc., po dwuletnim zastoju. Niemniej kryzys jeszcze się nie zakończył i MŚP będą nadal musiały funkcjonować w niepewnym klimacie gospodarczym.

Komisja Europejska koordynuje obchody Tygodnia MŚP w dniach 3-9 października mając na celu ożywienie sektora MŚP i promowanie przedsiębiorczości, tak, by więcej osób decydowało się na założenie własnej firmy. Tematami przewodnimi w tym roku są transfer biznesu oraz „druga szansa” dla przedsiębiorców. Głównym wydarzeniem jest Europejski Szczyt Tygodnia MŚP organizowany w dniach 6-7 października br. przez Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim, razem z SME Intergroup Parlamentu Europejskiego i organizacjami partnerskimi.