Twoje prawa w Twojej Europie
81 proc. respondentów wie, że obok własnej narodowości ma obywatelstwo UE. Jednak zaledwie 36 proc. uważa się za dobrze poinformowanych na temat tego, z czym wiąże się obywatelstwo Unii.

Europejczycy najlepiej znają prawo do swobodnego przemieszczania się (88 proc.) oraz do składania petycji do instytucji unijnych (89 proc.). Jednocześnie dwie trzecie respondentów (67 proc.) uważa, że swobodny przepływ osób w UE przynosi korzyści gospodarcze ich państwom.

Wyniki zostały opublikowane w dniu wspólnego wysłuchania Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej na temat praw Europejczyków. Dyskusja ta będzie inspiracją dla kolejnego sprawozdania Komisji na temat obywatelstwa UE, którego celem jest usuwanie przeszkód napotykanych przez obywateli UE podczas korzystania z ich praw.

Sprawozdanie, które ma zostać przedstawione 8 maja, w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013, będzie określało szereg inicjatyw mających na celu urzeczywistnienie tych praw. Znajdziemy w nim jednocześnie podsumowanie 25 działań wymienionych w pierwszym sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2010 r. oraz dowiemy się, które przeszkody dla obywateli UE zostały usunięte w ciągu ostatnich trzech lat.

Europejczycy przykładają dużą wagę do praw przysługujących im jako obywatelom UE i są ich świadomi jak nigdy dotąd – przekonuje wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. – Wciąż jednak możemy zrobić więcej, aby pomóc obywatelom w korzystaniu z ich praw i w większym angażowaniu ich w proces decyzyjny Unii Europejskiej. W roku, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, będę uczestniczyła w dialogach obywatelskich organizowanych w całej Unii. Chcę dowiedzieć się, jakie są obawy obywateli co do ich praw i jakie mają w tym zakresie pomysły. Chcę usłyszeć, jak możemy poprawić aktualną sytuację oraz jak sami obywatele widzą przyszłość Europy. Nie można budować Europy bez bezpośredniego wkładu Europejczyków. Chcemy zatem dokonać znaczącej zmiany w polityce europejskiej poprzez oddanie głosu obywatelom.

Podczas badania Eurobarometru na temat obywatelstwa Unii Europejskiej Europejczycy zostali zapytani o swój status i prawa przysługujące obywatelom UE. Ogólnie respondenci byli świadomi większości praw obywatelskich w UE, m.in. do składania petycji do instytucji unijnych (89 proc.), do swobodnego przemieszczania się (88 proc.), do niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową (82 proc.), do ochrony konsularnej (79 proc.) oraz do uczestnictwa w inicjatywie obywatelskiej (73 proc.).

Ponad jedna trzecia respondentów (36 proc.) uważała, że jest dobrze poinformowana na temat tych praw, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do 2007 r. Zaledwie 24 proc. uznaje jednak, że ma odpowiednią wiedzę na temat tego, co robić, kiedy przysługujące im prawa nie są respektowane.

Jeśli chodzi o prawo do swobodnego przemieszczania się, zdecydowana większość respondentów we wszystkich 27 państwach członkowskich uważa, że wiąże się to z korzyściami gospodarczymi dla ich państw.

źródło i więcej informacji: Link