Tunel do Świnoujścia otwarty

30 czerwca w Polsce oficjalnie otwarto najdłuższy finansowany przez UE tunel podwodny w Europie.

Tunel do Świnoujścia otwarty

Tunel pod rzeką Świną połączy wyspy Uznam i Wolin oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju. Będzie to szybkie połączenie komunikacyjne dla mieszkańców i turystów, które stanie się katalizatorem rozwoju gospodarczego regionu.

Zatwierdzony w czerwcu 2018 r. projekt otrzymał 162,3 mln euro finansowania w ramach polityki spójności (w okresie programowania 2014–2020), a łączna wartość inwestycji wyniosła 191,5 mln euro.

Tunel do Świnoujścia otwarty

Impuls dla lokalnej gospodarki

Mieszkańcy Świnoujścia, zwłaszcza pracujący w Szczecinie, musieli codziennie odbywać długą i żmudną podróż promem. Tunel znacznie skraca czas podróży – podróż pod Świną będzie trwać zaledwie 2–3 minuty. Miasto jest również jednym z ważnych kierunków turystycznych w Polsce – corocznie odwiedza go 2,5 mln turystów, którzy będą obecnie mogli skorzystać z nowego tunelu.

Tunel ma 1,44 km długości i połączy dwie części miasta Świnoujście położone na wyspach Uznam i Wolin. Ułatwi również transport między Polską a Niemcami oraz stworzy nowe możliwości dla inwestycji i tworzenia miejsc pracy w regionie.

Ponadto infrastruktura drogowa zostanie zmodernizowana przez budowę nowych dróg dojazdowych do tunelu i skrzyżowań. Na wyspie Wolin otwarte zostanie rondo, a na wyspie Uznam nowe skrzyżowanie (typu T). Wyremontowane zostaną również istniejące przyległe ulice.

Tunel poprawi również połączenia między Świnoujściem a sąsiednimi miastami, co wesprze współpracę i wymianę w regionie.

Kontekst

W okresie programowania 2014–2020 Polska otrzymała ponad 78,8 mld euro wsparcia w ramach unijnej polityki spójności, z czego 28,2 mld euro przeznaczono na program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”.

Fundusz Spójności (22,4 mld euro) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (5,7 mld euro) sfinansowały w ramach tego programu główne i końcowe etapy prac nad tunelem.

Po spełnieniu horyzontalnych i tematycznych warunków podstawowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów dotyczących wdrażania programów polityki spójności Polska otrzyma w latach 2021–2027 ponad 75 mld euro. Te środki finansowe będą wspierać realizację wspólnych priorytetów UE, takich jak zrównoważony rozwój terytorialny, sprawiedliwa transformacja klimatyczna i cyfrowa oraz innowacyjna społeczna gospodarka rynkowa sprzyjająca włączeniu społecznemu. Kwota ta obejmuje 24,2 mld euro na wydatki w dziedzinie infrastruktury, klimatu i środowiska.

Cytat

Tunel w Świnoujściu to doskonały przykład na to, jak polityka spójności faktycznie zmienia życie ludzi. Mieszkańcy Świnoujścia i Polski czekali na ten tunel od 70 lat. Wreszcie UE udzieliła wsparcia temu przedsięwzięciu. Tunel jest doskonałym przykładem udanej współpracy UE z miejscowymi samorządami, ponieważ współfinansowanie projektu zostało zapewnione z budżetu miasta. Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nadal potrzebuje inwestycji w infrastrukturę drogową, a polityka spójności służy wsparciu właśnie takich projektów.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform – 30/06/2023

Dodatkowe informacje

Inwestycje UE w Polsce

Platforma otwartych danych w obszarze spójności

Portal Kohesio

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion