TTIP: podsumowanie po 3 latach

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i przedstawiciel USA ds. handlu Michael Froman opublikowali wspólną ocenę postępów w negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) rozpoczętych w lipcu 2013 r.

Komisarz Cecilia Malmström powiedziała z tej okazji: – Zgodnie z tym, co uzgodniliśmy z państwami członkowskimi na ostatnim posiedzeniu Rady ds. Handlu w listopadzie, celem tej oceny jest przedstawienie w skrócie stanu rozmów handlowych między UE i USA, zgodnie z naszą ugruntowaną polityką zwiększonej przejrzystości w tych negocjacjach. UE zrobiła co w jej mocy, aby wypracować zrównoważoną, ambitną i spełniającą wysokie standardy umowę TTIP, przynoszącą wyraźne korzyści obywatelom, społecznościom lokalnym i przedsiębiorstwom. Poczyniliśmy znaczące, konkretne postępy, co pokazuje prezentowane podsumowanie. Z nadzieją oczekuję na współpracę z kolejnym rządem USA w sprawie transatlantyckich stosunków handlowych.

We wspólnym raporcie UE-USA podsumowano postępy poczynione we wszystkich obszarach rozmów: w kwestii lepszego dostępu do rynków dla unijnych i amerykańskich firm, uproszczenia regulacji technicznych niepowodującego obniżenia standardów, a także globalnych zasad regulujących handel, w tym dotyczących zrównoważonego rozwoju, siły roboczej oraz środowiska, ze specjalnym uwzględnieniem mniejszych przedsiębiorstw. W raporcie oprócz zagadnień, w których osiągnięto porozumienie, przedstawiono także obszary, w których potrzeba jeszcze wiele pracy, aby przezwyciężyć różnice stanowisk, jak np. poprawa dostępu do rynków zamówień publicznych, zapewnienie skutecznej ochrony inwestycji przy zachowaniu prawa do regulacji, a także zbliżenie podejść do znaków towarowych i oznaczeń geograficznych.

W ostatnich kilku latach Komisja opublikowała teksty unijnych propozycji w negocjacjach TTIP, wraz ze sprawozdaniami z kolejnych rund rozmów oraz stanowiskami negocjacyjnymi, a także przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim. Dzięki temu rozmowy handlowe między UE i USA są najbardziej przejrzystymi dwustronnymi negocjacjami, jakie dotychczas prowadzono.

Rozmowy te doprowadziły też do reformy unijnych postanowień dotyczących ochrony inwestycji w umowach handlowych, przeprowadzonej w oparciu o szeroko zakrojony dialog z zainteresowanymi podmiotami, w tym konsultacje społeczne. W listopadzie 2015 r. Komisja przedstawiła nowy wniosek w sprawie zastąpienia przedawnionego modelu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) nowoczesnym i przejrzystym systemem sądów ds. inwestycji (ICS), który skutecznie chroni inwestycje, jednocześnie w pełni zachowując prawo rządów do wprowadzania regulacji.

Ekonomiczne i strategiczne powody, dla których powinna zostać zawarta umowa między dwiema największymi rozwiniętymi uprzemysłowionymi gospodarkami świata, są w dalszym ciągu aktualne. W ostatnich trzech latach osiągnięto znaczący postęp na drodze do zawarcia zrównoważonej i spełniającej wysokie standardy umowy, która pobudza wzrost, zwiększa konkurencyjność i tworzy miejsca pracy po obu stronach Atlantyku.

Dodatkowe informacje