TTIP: dwunasta runda

Rozmowy zdominuje współpraca regulacyjna, gdyż obydwie strony przygotowują się do wzajemnej wymiany nowych propozycji oraz zintensyfikowania negocjacji w dziewięciu branżach przemysłowych, wskazanych przed rozpoczęciem rozmów o TTIP. Podsumowane zostaną również ustalenia o ochronie inwestycyjnej – strona europejska po raz pierwszy zaprezentuje swoją propozycję sądowego systemu rozstrzygania sporów w zakresie inwestycji.

Wysłuchanie opinii zainteresowanych stron – środa 24 lutego

Tak jak w poprzednich rundach, negocjatorzy poświęcą jeden dzień na wysłuchanie opinii zainteresowanych stron.

  1. Prezentacje zainteresowanych stron (przedpołudnie). Zainteresowane strony będą miały możliwość przedstawienia swoich poglądów w sprawie kwestii związanych z TTIP negocjatorom reprezentującym UE i USA, a także innym zainteresowanym stronom. W sesji wezmą też udział przedstawiciele prasy.
  2. Sprawozdanie głównych negocjatorów dla zainteresowanych stron (popołudnie). Główni negocjatorzy reprezentujący UE i USA szczegółowo poinformują zainteresowane strony o aktualnym stanie negocjacji, po czym poprowadzą dyskusję na ten temat.

Zarejestruj się , aby wziąć udział w wydarzeniu i otrzymać szczegółowe informacje.

Konferencja prasowa – piątek 26 lutego (po południu)

Po zakończeniu rozmów w piątek 26 lutego Komisja weźmie udział w spotkaniu informacyjnym dla prasy i mediów.

Konferencję można obejrzeć na żywo za pośrednictwem strony EbS webstream.

Więcej informacji na temat TTIP

Zespół negocjacyjny UE na Twitterze: @EU_TTIP_team

Na stronach internetowych na temat TTIP dostępne są:

  • najnowsze informacje na temat postępów w negocjacjach, aktualizowane przez cały tydzień
  • informacje ogólne na temat obecnie prowadzonych negocjacji handlowych między UE i USA.