Trzecia umowa z BioNTech-Pfizer

Umowa wymaga, aby produkcja szczepionek była prowadzona w UE oraz aby istotne składniki pochodziły z UE. Przewidziano w niej również, że od momentu rozpoczęcia dostaw w 2022 r. dostawy do UE są zagwarantowane. Dzięki ugruntowanej współpracy z firmami w ramach obecnych umów i wprowadzonym rozwiązaniom zapewnione zostaną terminowe dostawy dawek. Zwiększono możliwość odsprzedania lub przekazania dawek przez państwa członkowskie krajom znajdującym się w potrzebie poza UE lub za pośrednictwem COVAX, co przyczyni się do zapewnienia globalnego i sprawiedliwego dostępu do szczepionki na całym świecie. Ta nowa umowa wzmocni zdolności produkcyjne UE w zakresie szczepionek, umożliwiając tym samym obsługę innych rynków na całym świecie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: – Podpisana przez nas nowa umowa już obowiązuje, co jest dobrą wiadomością dla naszej długoterminowej walki na rzecz ochrony obywateli Europy przed wirusem i jego odmianami. Produkcja i dostawy do UE do 1,8 mld dawek są zagwarantowane. Ewentualne umowy z innymi producentami będą oparte na tym samym modelu, z korzyścią dla wszystkich.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: – Musimy o krok wyprzedzać wirusa. Oznacza to posiadanie dostępu do dostosowanych szczepionek, aby chronić nas przed groźbą wariantów, dawki przypominające, aby przedłużyć odporność, a także ochronę młodszej części naszej populacji. Koncentrujemy się przede wszystkim na technologiach, które dowiodły swojej wartości, takich jak szczepionki mRNA, ale pozostawiamy sobie także inne możliwości. Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały potrzebę dostępu do szerokiego zestawu szczepionek i różnych technologii, a także do wiarygodnych partnerów. Dzięki wzrostowi tempa szczepień i intensyfikacji prac nad skutecznymi terapiami możemy patrzeć w przyszłość z większym optymizmem i zaufaniem.

Dzisiejsza umowa z sojuszem BioNTech-Pfizer opiera się na szerokim zestawie szczepionek, które mają być produkowane w Europie, w tym na już podpisanych umowach z firmami: AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVCurevacModerna, a także BioNTech-Pfizer. Komisja przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionek opracowanych przez BioNTech i PfizerModernaAstraZeneca oraz Johnson and Johnson. Ten zróżnicowany zestaw szczepionek zapewni Europie dostęp do wystarczającej ilości dawek, aby uodpornić całą populację, w tym na różne warianty wirusa.

BioNTech to niemiecka firma współpracująca z firmą Pfizer, posiadającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, w celu opracowania szczepionki opartej na cząsteczkach informacyjnego RNA (mRNA). mRNA odgrywa zasadniczą rolę w biologii i jest odpowiedzialne za przekazywanie instrukcji z DNA do mechanizmu wytwarzania białek w komórkach. W przypadku szczepionki mRNA na podstawie tych instrukcji powstają nieszkodliwe fragmenty wirusa, wykorzystywane przez ludzki organizm do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu zapobiegania chorobom lub ich zwalczania.

Decyzja Komisji o dalszym wsparciu dla tej szczepionki opiera się na rzetelnym podejściu naukowym, zastosowanej technologii, doświadczeniu firm w opracowywaniu szczepionek i ich zdolności produkcyjnej, która pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie całej UE. Komisja będzie uzupełniać tę umowę również innymi umowami dotyczącymi szczepionek opartych na innych technologiach, kontynuując tym samym skuteczne podejście oparte na zestawie szczepionek przyjęte od samego początku.

Kontekst

17 czerwca Komisja Europejska przedstawiła strategię UE w celu przyspieszenia rozwoju, produkcji i wdrożenia skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionki w określonym terminie Komisja finansuje – na podstawie umów zakupu z wyprzedzeniem – część kosztów, które producenci szczepionek muszą ponieść na początkowym etapie.

W związku z obecnymi wariantami SARS-CoV-2 i nowymi wariantami zdolnymi do ucieczki immunologicznej Komisja i państwa członkowskie negocjują nowe umowy z przedsiębiorstwami już znajdującymi się w zestawie szczepionek UE, które umożliwiałyby szybki zakup dostosowanych szczepionek w ilości wystarczającej do wzmocnienia i przedłużenia odporności.

W celu zakupu nowych szczepionek państwa członkowskie mogą skorzystać z pakietu REACT-EU, jednego z największych programów w ramach nowego instrumentu Next Generation EU, który kontynuuje i rozszerza środki reagowania kryzysowego i kryzysowe środki naprawcze.

Dodatkowe informacje