Trzeci wymiar szefowej
Organizatorzy czekają na prace konkursowe do 18 czerwca br. (liczy się data stempla pocztowego)!

Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 12 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet i władzy oraz promowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży. Konkurs skierowany jest do uczennic I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych wzmacnianiem swoich zdolności przywódczych. Konkurs organizują Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komisja Europejska w Polsce.

Uczestniczki konkursu przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej. Uczestniczki konkursu mają za zadanie wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jakie mają cele, co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić, czy to, że są kobietami ma wpływ na sprawowanie władzy?

Na finalistki konkursu czekają nagrody rzeczowe, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i mediów. Dodatkową nagrodą specjalną dla laureatek konkursu jest wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Istotnym elementem konkursu w tej edycji jest objęcie 20 finalistek, a także towarzyszących im rodziców i nauczycieli programem rozwojowym zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne w wybranych instytucjach.

Dotychczas zorganizowane zostały dwie edycje konkursu – w 2010 r. oraz 2011 r. Na ubiegłoroczną II edycję konkursu napłynęło blisko 270 prac z całej Polski, prawie o połowę więcej niż w roku 2010. Rosnąca popularność inicjatywy wskazuje na dużą potrzebę działań na rzecz wzmacniania zdolności przywódczych kobiet i dziewcząt w Polsce.

Zobacz jak wyglądał konkurs w 2011 roku.

W gronie instytucji i firm – partnerów konkursu znaleźli się dotychczas: Urząd m. st. Warszawy, Europejska Unia Kobiet, Fundacja Orange, Fundacja Gwiazdy Dzieciom, Grupa Aviva, Microsoft Polska, Procter & Gamble Polska, TVN, a także posłanki i posłowie na Sejm RP: Magdalena Kochan, Ligia Krajewska i Adam Szejnfeld.

W tegorocznej Kapitule III-ej edycji konkursu zasiądą m.in. Ewa SynowiecDyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Władysław Kosiniak – Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego: Danuta Hübner, prof. Lena Kolarska – Bobińska, Elżbieta Łukacijewska, Joanna Skrzydlewska, Sidonia Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Bogusław Sonik, dr Jan Olbrycht,Tadeusz Zwiefka, także Sławomir Brodziński Szef Służby Cywilnej, dr Ewa Wolniewicz – Warska Przewodnicząca Komitetu „Kobiety i Nowe Technologie” Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Przedstawiciel/ka Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Przedstawicielka Kongresu Kobiet, Laurent Picheral Prezes Zarządu Orbis S.A. i Agnieszka Bilińska Prezeska Vital Voices Chapter Poland.

Konkurs „Jestem szefową” koordynują:

Małgorzata Perkowska, tel. 22 694 73 75,
e-mail: malgorzata.perkowska@kprm.gov.pl

Beata Wesołek, tel. +48 22 694 74 67,
e-mail: beata.wesolek@kprm.gov.pl

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie pdf - 383 KB [383 KB] o III edycji konkursu „Jestem szefową”,

List przewodni pdf - 74 KB [74 KB] Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych,

Regulamin konkursu pdf - 489 KB [489 KB] ,

Kwestionariusz zgłoszeniowy. Część I (wypełniany przez nauczyciela/nauczycielkę) – załącznik nr 1 do Regulaminu msw12 - 126 KB [126 KB] ,

Kwestionariusz zgłoszeniowy. Część II (wypełniany przez rodzica/opiekuna) –załącznik nr 2 do Regulaminu msw12 - 126 KB [126 KB] ,

Oświadczenie o akceptacji regulaminu uczennicy, która najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyła 18 lat – załącznik nr 3 do Regulaminu msw12 - 124 KB [124 KB] ,

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego uczennicy na udział w konkursie (dotyczy uczennic, które z dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 lat) – załącznik nr 4 do Regulaminu msw12 - 124 KB [124 KB] .