Troska o środowisko opłacalna
Ostatnie sprawozdanie europejskiego forum detalistów na rzecz zrównoważoności (European Retail Forum for Sustainability) pokazuje, że przy podejmowaniu decyzji biznesowych detaliści zwracają uwagę na ochronę środowiska bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przedsiębiorstwa należące do forum zwracają większą uwagę na tworzenie bardziej ekologicznych łańcuchów dostaw i zrównoważonych systemów dystrybucyjnych oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Pokazuje to, że przyjęcie odpowiedzialności za środowisko jest coraz bardziej opłacalne i przyczynia się do realizacji unijnych polityk propagujących zrównoważoną konsumpcję i produkcję.

– Detaliści mogą mieć ogromny wpływ na wspieranie oszczędnego gospodarowania zasobami – mogą oddziaływać na efekty działalności środowiskowej swoich łańcuchów dostaw oraz pobudzać zmiany w zachowaniach konsumentów. Ekologiczne zobowiązania zrealizowane przez członków forum detalistów pokazały, jak wiele można zrobić. Chciałbym, aby to pozytywne doświadczenie doprowadziło do szeroko zakrojonego i powszechnego przyjęcia tego typu praktyk o trwałym i zrównoważonym charakterze. Sektor detaliczny może wiele zyskać dzięki zwiększeniu zaufania konsumentów do haseł i działań związanych z ochrona środowiska. Życzę forum detalistów dalszych sukcesów w rozwijaniu umożliwiających to narzędzi – stwierdził komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Detaliści należący do forum zobowiązują się do przeprowadzenia konkretnych działań ekologicznych, które mają przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i do oszczędnego gospodarowania zasobami. Od utworzenia forum w 2009 r. cele i osiągnięcia jego członków były corocznie monitorowane. W ostatnim sprawozdaniu z kontroli opisano 390 zobowiązań podjętych w zakresie ochrony środowiska w trzech kategoriach („co sprzedajemy”, „jak sprzedajemy” i „komunikacja”) do 2010 r. – o 100 więcej niż w 2009 r.

Podkreślono też szereg osiągnięć w zakresie najlepszych praktyk. Aby promować zrównoważony charakter łańcuchów dostaw, Metro Group we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) wprowadzili program szkoleniowy dla dostawców z krajów rozwijających się i wschodzących. Auchan uzyskał oszczędności rzędu prawie 10 tys. ton materiałów do pakowania, a Mercadona zmniejszyła wykorzystanie jednorazowych toreb plastikowych o 80 proc. w 150 sklepach. Tesco UK osiągnęło swój cel polegający na niewysyłaniu żadnych śmieci na składowiska, a Inditex ograniczył średnie zużycie energii w 840 sklepach o 42 proc. Więcej przykładów zobowiązań podjętych przez poszczególnych detalistów można znaleźć w sprawozdaniu.

Sprawozdanie pokazuje również, że zobowiązania w coraz większym stopniu odzwierciedlają zalecenia i najlepsze praktyki opisane w dokumentach tematycznych forum detalistów dotyczących drewna ze zrównoważonej produkcji, oznakowania ekologicznego, efektywności energetycznej i śladu węglowego sklepów, informacji o ekologiczności produktów w trakcie ich cyklu życia, informacji dla konsumentów, pakowania oraz transportu i logistyki.