Trochę mniej biurokracji

Komisja Europejska podjęła kolejny krok z myślą o ograniczeniu obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw. Zniesione zostać mają obowiązujące obecnie formalności, które należy spełnić, aby zarejestrować dokumenty urzędowe, takie jak np. akt urodzenia, w innym państwie członkowskim UE.

Dziś obywatele, którzy przeprowadzają się do innego kraju UE muszą poświęcić dużo czasu i wydać sporo pieniędzy, aby wykazać, że dokumenty urzędowe (takie jak np. akt urodzenia czy akt ślubu) wydane w ich państwie pochodzenia są autentyczne. Dotyczy to także tzw. pieczęci (inaczej klauzuli) apostille, która jest wydawana przez władze publiczne jako dowód, że dany dokument urzędowy lub podpis urzędnika na danym dokumencie są autentyczne.

Problem ten dotyka również przedsiębiorstw prowadzących działalność w kilku państwach członkowskich w ramach jednolitego rynku UE. Na przykład często muszą one dostarczyć najróżniejsze dokumenty urzędowe poświadczające ich status prawny, gdy prowadzą działalność w innym państwie. Wymagania te pochodzą z czasów, gdy dany kraj uznawał jedynie dokumenty urzędowe, które zostały wydane przez ministerstwo spraw zagranicznych innego kraju. Jednak, podobnie jak uznajemy wyroki sądowe poszczególnych krajów, powinniśmy móc zaufać urzędowi stanu cywilnego innego kraju UE, który wydaje akt urodzenia, bez konieczności poręczenia ze strony odpowiedniego ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa sprawiedliwości czy innego urzędu.

W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała zniesienie pieczęci apostillei innych niezrozumiałych wymogów administracyjnych dotyczących poświadczania dokumentów urzędowych, które obowiązują osoby mieszkające i pracujące w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami Komisji obywatele i przedsiębiorstwa nie będą już musieli dostarczać kosztownych „zalegalizowanych” lub „poświadczonych” tłumaczeń dokumentów urzędowych, aby na przykład dokonać rejestracji domu lub przedsiębiorstwa, zawrzeć związek małżeński czy wystąpić o kartę pobytu. Dwanaście kategorii dokumentów urzędowych zostanie automatycznie zwolnionych z wymogów, takich jak uzyskanie pieczęci apostille czy legislacji, które obecnie dotyczą około 1,4 mln dokumentów rocznie w UE. Dzięki zniesieniu tych formalności obywatele i przedsiębiorcy w UE będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze (aż do 330 mln euro), a także uniknąć różnych niedogodności.

Nowe przepisy nie będą jednak miały żadnego wpływu na uznawanie treści lub skutków tych dokumentów. Mają one pomóc udowodnić, że dany dokument urzędowy jest autentyczny, np. że dany podpis jest prawdziwy lub że osoba, która złożyła podpis, posiada odpowiednie kompetencje. Państwa członkowskie będą musiały uznać autentyczność danego dokumentu bez żadnych dodatkowych wymogów w zakresie poświadczania.

źródło i więcej informacji: Link