Transportowe porównania

Komisja Europejska opublikowała drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Celem jest wskazanie obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań, aby w ten sposób pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich krajowych systemów transportowych. Bardziej zrównoważony i efektywny transport w Europie przyczyni się do utworzenia unii energetycznej z przyszłościową polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i do pogłębienia rynku wewnętrznego – oba działania są priorytetami Komisji Europejskiej.

Komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: – Tegoroczna tabela wyników pokazuje, jak dynamiczny jest europejski sektor transportowy. Cieszę się z widocznych postępów w porównaniu z ubiegłym rokiem, np. pod względem jakości infrastruktury i stopnia otwarcia rynków kolejowych przewozów towarowych. Przedstawione liczby pokazują również, co jeszcze należy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w sektorze transportowym lub poprawić jego zrównoważony charakter.

Tabela zawiera dane pochodzące z różnych źródeł publicznych (np. z Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego). Po publikacji w 2014 r. pierwszej tabeli (IP/14/414) Komisja dopracowała wskaźniki i poprawiła prezentację wizualną tabeli. Począwszy od tegorocznej edycji można śledzić postępy państw członkowskich z biegiem czasu. Zasadniczo państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w porównaniu z wynikami pierwszej edycji tabeli.

Na pierwszym miejscu w tym roku plasuje się Holandia z najlepszymi wynikami w 16 kategoriach, a za nią znajdują sięSzwecja,  Finlandia,  Wielka Brytania i Dania.

Arkusz danych na temat Polskimożna znaleźć tutaj.

Tabelę wyników można przeszukiwać według kraju lub jednego z następujących tematów:

  • rynek wewnętrzny (w tym wskaźniki dotyczące otwarcia rynku przewozów kolejowych, toczących się spraw sądowych w związku z naruszeniem prawa UE i tempa transpozycji do prawa krajowego unijnych dyrektyw w sprawie transportu)
  • inwestycje i infrastruktura (w tym jakość infrastruktury różnych rodzajów transportu oraz odsetek ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)
  • unia energetyczna i innowacje (w tym udział energii odnawialnej w zużyciu paliw w transporcie, nowe samochody napędzane paliwami alternatywnymi i czas spędzony przez kierowców w korkach) oraz
  • ludzie (w tym bezpieczeństwo drogowe i kolejowe, liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i zadowolenie konsumentów z różnych środków transportu).

Z tych danych stworzono tabele, w których pierwsze pięć miejsc zaznaczono na zielono, a ostatnie pięć na czerwono. Tabela poniżej pokazuje, jak często każdy kraj plasuje się na najwyższych albo na najniższych miejscach. Wynik ogólny obliczono po odjęciu ocen negatywnych od pozytywnych:

Państwo członkowskie Wśród 5 najlepszych Wśród 5 najgorszych Ogółem
NL 16 1 15
SE 13 3 10
FI 12 3 9
UK 11 3 8
DK 9 2 7
DE 9 4 5
EE 12 8 4
AT 6 2 4
LV 8 5 3
FR 6 3 3
LU 6 3 3
MT 6 3 3
IE 6 4 2
ES 8 7 1
SI 7 6 1
SK 5 4 1
PT 4 4 0
LT 8 9 -1
BE 5 6 -1
HU 5 7 -2
CZ 2 4 -2
CY 5 8 -3
BG 6 10 -4
HR 4 9 -5
IT 4 10 -6
EL 1 9 -8
PL 3 14 -11
RO 3 15 -12

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o poszczególnych krajach można znaleźć w MEMO/15/6118.

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: