“To był wielki Europejczyk”
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič oświadczył:„Ogromną nadzieją napawa mnie fakt, że wymagany próg udało się osiągnąć w przypadku trzech tak różnych europejskich inicjatyw obywatelskich. Świadczy to o tym, że ten niezwykle ambitny, wyjątkowy eksperyment w zakresie tworzenia ponadnarodowej demokracji uczestniczącej przemówił do wyobraźni obywateli w całej Europie. Pragnę przekazać wyrazy uznania dla organizatorów pozostałych pięciu inicjatyw. Jestem pewien, że ich starania i energia włożona w te projekty nie były daremne. Udało im się nawiązać kontakty z osobami o podobnych poglądach w różnych częściach naszego kontynentu i zainicjować prawdziwą ogólnoeuropejską debatę na temat kwestii, które są dla nich niezwykle ważne. Są to mocne podstawy, na których można opierać dalszą kampanię”.

Władze krajowe mają teraz trzy miesiące na zatwierdzenie podpisów, przy czym w odniesieniu do inicjatywy Right2Water proces ten rozpoczął się już we wrześniu. Po zatwierdzeniu Komisja będzie miała trzy miesiące na przeanalizowanie danej inicjatywy i podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań. Komisja spotka się z organizatorami inicjatywy w celu dogłębnego zbadania podniesionych w niej kwestii.

Organizatorzy będą mogli również przedstawić swoją inicjatywę w trakcie wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. Następnie Komisja Europejska przedstawi komunikat, w którym nakreśli swoje wnioski dotyczące inicjatywy, ewentualne planowane działania, jak również ich uzasadnienie.

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl

źródło i więcej informacji: Link