Tirem do przyszłości
Nowe przepisy umożliwią wyposażanie pojazdów ciężarowych w kabiny o zaokrąglonym kształcie i stosowanie aerodynamicznych klap z tyłu przyczepy. Środki te w znaczący sposób poprawią aerodynamikę pojazdów, umożliwiając poczynienie oszczędności paliwa o wartości 5 tys. euro rocznie w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego w ciągu roku 100 tys. km. Będzie to oznaczać równoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 7-10 proc. (czyli 7,8 t CO2 w przypadku tego samego samochodu ciężarowego pokonującego 100 tys. km). Jednocześnie pole widzenia kierowcy zostanie poszerzone, co każdego roku przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści.

Główne korzyści wynikające z nowych przepisów są następujące:

– Poprawa efektywności energetycznej: Energia zużywana na potrzeby transportu w UE w 96 proc. pochodzi z ropy i produktów ropopochodnych[1]. Zmniejszenie zużycia paliwa o 7-10 proc. w przypadku dalekobieżnych pojazdów ciężarowych będzie mieć duże znaczenie pod względem gospodarczym i środowiskowym. Ponadto we wniosku dotyczącym nowych przepisów przewidziano zezwolenie na dodatkowe obciążenie spowodowane przez cięższe akumulatory zapewniające alternatywne systemy napędu (hybrydowy, elektryczny) w przypadku pojazdów ciężarowych – głównie miejskich – i autokarów. Pojemność ładunkowa ciężarówek nie ulegnie jednak zmianie.
– Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze: Obecny kształt przedniej części kabiny z ostrymi krawędziami może zwiększyć skalę urazu użytkowników dróg w wyniku zderzenia. Obniża on również boczne pole widzenia kierowcy. Jest to szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów i pieszych na skrzyżowaniach. Bardziej zaokrąglony kształt zwiększa pole widzenia i w przypadku zderzenia przy niskiej prędkości, tak jak ma to zazwyczaj miejsce w środowisku miejskim, zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń.
– Korzyści dla przewoźników: Ulepszona aerodynamika pojazdów pozwoli zaoszczędzić około 5 tys. euro rocznie na kosztach paliwa w przypadku typowego pojazdu ciężarowego pokonującego w takim okresie 100 tys. km.
– Nowe możliwości dla producentów pojazdów: Europejscy producenci pojazdów ciężarowych są liderami rynkowymi, a ponadto sektor ten jest jednym z największych inwestorów przemysłowych odpowiedzialnych za nakłady na badania i rozwój. Realizacja koncepcji nowych aerodynamicznych kabin i tylnych klap stworzy producentom okazję do zaprojektowania nowych modeli, co przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie.
– Bardziej spójne kontrole i mniej uszkodzeń dróg: Nawet jedna trzecia kontrolowanych pojazdów jest przeciążona, co powoduje uszkodzenia dróg i stanowi naruszenie bezpieczeństwa. Wprowadzenie pokładowych urządzeń ważących połączonych z cyfrowym tachografem i punktami pomiaru ciężaru na głównych drogach zapewni większą spójność kontroli w poszczególnych krajach. Szacuje się, że nadmierne obciążanie pojazdów ciężarowych kosztuje obecnie podatnika 950 mln euro rocznie.
– Promowanie transportu intermodalnego: Dzięki zmniejszeniu wymaganych formalności ułatwione zostanie przenoszenie kontenerów o długości 45 stóp między statkami, pojazdami drogowymi i pojazdami kolejowymi.

źródło i więcej informacji:
Link