Tęczowa Mapa Europy 2022

Spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli m.in. środowisk prawniczych, organizacji pozarządowych oraz fundacji, otworzył dr Filip Skawiński, Kierownik Wydziału Politycznego w PKE. Zwracał uwagę m.in. na kwestie praworządności i równości oraz zaangażowanie Komisji Europejskiej w upowszechnianiu wiedzy prawnej w tym zakresie.

Przedstawicielstwo KE w Polsce od kilku lat współpracuje ze społecznością LGBT+, organizacjami pozarządowymi i obywatelami w kwestiach dotyczących ich praw. Od 2020 r., w ramach poprzedzającego warszawską Paradę Równości Tygodnia Równości oferujemy pragnącym go uzyskać obywatelom dostęp do porad prawnych świadczonych przez doświadczonych prawników i prawniczki specjalizujących się w prawie antydyskryminacyjnym. Dzięki tym działaniom docieramy do tych, którzy czują się poszkodowani i szukają informacji, jak poradzić sobie w konkretnej kryzysowej sytuacji. Współpracujemy również ze środowiskami prawniczymi oferując adwokatom, radcom prawnym oraz aplikantom, możliwość udziału w warsztatach, szkoleniach i seminariach obejmujących problematykę praw osób LGBT+, praw podstawowych i prawa antydyskryminacyjnego. W 2021 roku, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fabryką Równości z Łodzi zorganizowaliśmy dwa szkolenia. W 2018 r. podjęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, w wyniku, której przygotowano zaprezentowaną w Przedstawicielstwie, publikację pt. „Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie.

Uczestników spotkania powitała również komisarz europejska ds. równości Helena Dalli przesłaniem nagranym z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. – Chcę potwierdzić, że w UE nie ma miejsca na przemoc wobec osób LBTIQ i ich dyskryminację – podkreślała komisarz Dalli.

Jak podkreślały, pokazuje ona jak pod względem prawnym prezentuje się sytuacja osób LBTIQ wUnii Europejskiej. Polska w tym zestawieniu jest na ostatnim miejscu – zarówno pod kątem równości, zakazu dyskryminowania, prawa do azylu, jak i karania mowy nienawiści czy przestępstw z nienawiści.

13 proc. na 100 możliwych, ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej i 43. pozycja (ex aequo z Monako) na 49. w Europie. Gorsze od Polski noty zajęło już tylko 5 krajów (o jeden mniej niż rok temu) – Białoruś, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan.

Julia Kata wskazywała również na brak pomocy prawnej ze strony państwa oraz nieadekwatność przepisów w postepowaniach dotyczących zmiany płci. Normą staje się pozywanie przez osoby transseksualne własnych rodziców w przypadku braku zgody jednego z nich na to, aby syn czy córka mogła zmienić płeć w majestacie prawa.

Didier Houttequite (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej) zaprezentował założenia Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025. Jej celem jest podjęcie działań służących walce z dyskryminacją osób transseksualnych, zapewnienie im bezpieczeństwa, budowanie społeczeństw inkluzyjnych oraz wsparcie idei równości osób LGBTIQ na całym świecie.

Do debaty włączali się zaproszeni goście m.in. reprezentujące środowiska prawnicze. Sędzia z Łodzi opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z brakiem procedur w sprawach, które dotyczą osób LGBTIQ. Wskazywała również, że wiele zależy od sędziów prowadzących sprawy dotyczące uzgodnienia płci. – Indywidualne podejście i empatia – na to każdy sędzia może sobie pozwolić – przekonywała.