Tańsza e-administracja
Komisja Europejska ogłosiła nową strategię polityczną, dzięki której administracja państwowa uniezależni się od wyłącznych dostawców usług informatycznych. Dzięki zastosowaniu zaleceń Komisji europejski sektor publiczny będzie mógł zaoszczędzić ponad miliard euro rocznie. Stosowanie otwartych procedur przetargowych może zachęcić wielu oferentów, którzy przedstawią korzystniejsze oferty (zazwyczaj podwojenie liczby oferentów powoduje obniżenie wartości kontraktu o 9 proc).

Wykorzystywanie otwartych standardów – nie zaś poszczególnych specyfikacji dotyczących konkretnej marki, narzędzia, systemu lub produktu – przy zamawianiu usług informatycznych pomoże zaoszczędzić pieniądze podatników. Niemniej jednak wiele instytucji nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem umożliwiającym im podjęcie decyzji co do standardów informatycznych odpowiadających ich konkretnym potrzebom lub obawiają się, że koszty początkowe zmian mogłyby być zbyt duże i doprowadzić do utraty danych. W wyniku tego instytucje te pozostają zamknięte w swoich starych systemach informatycznych lub w dalszym ciągu pozostają zależne od jednego dostawcy.

Ponadto szersze wykorzystanie otwartych standardów ułatwia wymianę danych między systemami publicznymi: obywatele przesyłają swoje dane do wybranego organu administracji publicznej tylko raz, dzięki czemu mogą korzystać z administracji internetowej podczas podróży, pracy, studiowania i prowadzenia interesów na terenie każdego państwa członkowskiego UE.

źródło i więcej informacji:
Link