Tanie e-faktury
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, któremu towarzyszy komunikat zawierający koncepcję pełnej cyfryzacji procedury zamówień publicznych, tzw. kompleksowy system e-zamówień.

E-fakturowanie jest ważnym krokiem w kierunku elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej (e-administracji) w Europie – jednego z priorytetów agendy cyfrowej – i może przynieść znaczące korzyści zarówno dla gospodarki, jak i środowiska. Komisja szacuje, że przyjęcie fakturowania elektronicznego w dziedzinie zamówień publicznych w całej UE mogłoby przynieść oszczędności w wysokości 2,3 mld euro.

E-fakturowanie

W projekcie dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych proponuje się ustanowienie europejskiej normy w zakresie e-fakturowania, która ma poprawić interoperacyjność między różnymi, głównie krajowymi, systemami e-fakturowania.

Dyrektywa ma na celu wyeliminowanie niepewności prawnej, nadmiernej złożoności, a także dodatkowych kosztów operacyjnych, jakie ponoszą podmioty gospodarcze, które muszą obecnie stosować różne faktury elektroniczne w poszczególnych państwach członkowskich. Nowa dyrektywa przyczyni się również do zwiększenia stosowania e-fakturowania w Europie, które utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i stanowi jedynie 4-15 proc. ogółu wystawianych faktur.

źródło i więcej informacji: Link